FINE: Finanssialan riita-asioiden hoito sujuvoitui

Finanssialan riita-asioiden käsittely nopeutui viime vuonna,
tiedottaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE. Uuden riidanratkaisumenettelyn
myötä asiakkaat saivat entistä nopeammin ratkaisun ongelmiinsa ja riitojen
määrä väheni lautakunnissa alle puoleen.

FINE antoi viime vuonna neuvontaa ja ratkaisusuosituksia 9 100:ssa finanssiasiaan liittyvässä tapauksessa. Valtaosa, 77 prosenttia yhteydenotoista koski vakuutusasioita. Riita-asioiden käsittelyä nopeutti FINEn uusi tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisulakiin nojautuva toimintatapa, jossa myös FINEn toimisto voi antaa riitoihin ratkaisusuosituksia vakuutus-, pankki- ja arvopaperilautakuntien ohella.

Yli 80 prosenttia neuvonnan asiakkaista sai vastauksen kysymykseensä jo saman päivän aikana. Kuluttajariitojen ratkaisu vei keskimäärin reilun kuukauden, kunhan kaikki asiaan liittyvät selvitykset ja asiakirjat oli saatu.

Suurin osa FINEn asiakkaista kaipasi apua varastetun maksukortin oikeudettomaan käyttöön sekä tilinkäyttöön ja maksamiseen liittyviin ongelmiin ja kysymyksiin. Uusina asioina esiin nousi muun muassa tilausansoihin, rahanpesuun ja terrorismin ehkäisyyn sekä verkkomaksamiseen liittyviä kysymyksiä. FINEn mukaan ne hämmensivät asiakkaita ja aiheuttivat epätietoisuutta miten toimia.