Fine: Yritysvakuutukset suojaavat vain rajoitetusti koronavirusepidemian seurauksilta

Monet yrittäjät pohtivat, voiko vakuutuksista olla apua taloudellisiin menetyksiin, jos liiketoiminta keskeytyy koronavirusepidemian vuoksi. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen mukaan vapaaehtoiset yritysvakuutukset suojaavat vain rajoitetusti koronavirusepidemian seurauksilta. Yleinen liiketoiminnan vaikeutuminen ja epidemian aiheuttama asiakaskato eivät vielä oikeuta korvaukseen saamiseen. Yritysten vakuutukset ovat yleensä räätälöityjä sopimuksia, joten niissä on paljon yhtiö, -vakuutus- ja sopimuskohtaisia eroja. Tarkemmin korvattavat tilanteet on määritelty vakuutusehdoissa.

”Keskeytysvakuutuksille on ominaista, että niiden avulla yritys voi saada suojaa vakuutusehdoissa ennalta erikseen määriteltyjä yksittäisiä toimintaansa kohdistuvia riskejä vastaan. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla ei kuitenkaan ole mahdollista riskien mittakaavan vuoksi suojautua yleisemmiltä yhteiskunnan häiriötiloilta, kuten nyt käsillä olevan kaltaisilta koko väestöä uhkaavilta epidemioilta”, Finen johtava lakimies Harri Isokoski sanoo.

Keskeytysvakuutuksiin voi sisältyä myös niin sanottu epidemiaturva tai -vakuutus lähinnä elintarviketuotannon ja ravitsemusalan yrityksille. Vakuutuksen tuotenimestä huolimatta pelkkä koronavirusepidemia itsessään yleisine yritystoimintaan kohdistuvine seurauksineen ei vakuutusehtojen mukaan oikeuta korvaukseen epidemiavakuutuksista.

”Pääsääntöisesti epidemiavakuutuksesta korvataan vain sellaista toiminnan keskeytymistä, joka on aiheutunut nimenomaan yrityksen harjoittamaa liiketoimintaa ja sen vakuutettua toimipaikkaa koskevasta viranomaisen määräyksestä. Esimerkiksi viranomaisen määräämät rajoitukset yleiseen liikkumiseen tai kokoontumiseen eivät vakuutusehtojen mukaan oikeuta korvauksen saamiseen. Jos sen sijaan viranomainen määrää yrityksen vakuutetun toimipaikan suljettavaksi ja desinfioitavaksi todetun koronavirustartunnan vuoksi, korvausta epidemiavakuutuksesta voi saada vakuutusehdoissa määritellyssä laajuudessa”, Isokoski sanoo.

Isokosken mukaan viime kädessä on kuitenkin kiinni jokaisen vakuutuksen ehdoista, tuleeko viranomaisten määräämä liiketoiminnan keskeyttäminen ja siitä aiheutuva vahinko korvattavaksi epidemiavakuutuksesta.

Finen tiedote Vakuutus ja rahoitusneuvonta FINE, on organisaatio, jonka tehtävänä on neuvoa kuluttajia, pienyrittäjiä ja niihin verrattavia asiakkaita heidän vakuutus-, pankki- ja sijoitustoiminnan ongelmatilanteissa, sekä ratkaista niihin liittyviä valitusasioita.