Fiva ei kiristä makrovakauspolitiikkaa – finanssiala tyytyväinen

Finanssivalvonta on tuoreimmassa makrovakauspäätöksessään päättänyt olla korottamatta pankkien muuttuvaa lisäpääomavaatimusta. Asuntoluottojen enimmäisluototussuhdetta ei myöskään alenneta. Finanssiala pitää päätöksiä perusteltuina.

Tällä hetkellä talouden suhdanteisiin liittyvää pankkien muuttuvaa lisäpääomavaatimusta ei ole lainkaan, eikä sitä tuoreimman päätöksen mukaisesti koroteta. Fivan mukaan arvioinnin ensisijaisena perusteena käytettävä luottokannan ja bruttokansantuotteen suhteen trendipoikkeaman arvo antaisi muuttuvalle lisäpääomalle ohjearvon 1,0 %, mutta se johtuu Fivan mukaan konserniyritysten sisäisten velkojen kasvusta.

Finanssialan Keskusliiton (FK) pääekonomisti Veli-Matti Mattila näkee hyvänä sen, että arvioinnin ensisijaista indikaattoria ei tuijoteta viranomaisessa yksisilmäisesti, sillä Suomessa ei ole merkkejä luotonannon tai velkarahoituksen käytön liiallisesta kasvusta.

”Fivan johtokunnan tämänpäiväiset päätökset olivat perusteltuja. FK on jo pidempään pitänyt esillä niitä ongelmia, joita vastasyklisen pääomapuskurin asettamisessa käytettävään ensisijaiseen indikaattoriin liittyy. On tärkeää, että viranomaiset seuraavat huolella muiden riskimittareiden kehitystä, kun päätöksiä tehdään”, Mattila toteaa.

Asuntoluottojen kohdalla asuntojen enimmäisluototussuhde säilyy 90 prosentissa ja ensiasuntojen kohdalla 95 prosentissa vakuuksien käyvästä arvosta. Finanssivalvonnan johtokunta voisi poikkeuksellisissa tilanteissa tiukentaa rajoja enintään 10 prosenttiyksiköllä. Alimmillaan lainakatto on siis 80 tai 85 prosenttia. Nyt alentamisvaltuutta ei kuitenkaan käytetty.