Fiva ei korota pankkien lisäpääomavaatimusta

Finanssivalvonnan (Fiva) johtokunta päätti tänään 22.3.2016, että se ei korota pankkien muuttuvaa lisäpääomavaatimusta. Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen taso on siten edelleen 0,0 %. Valmistelua sisäisten mallien menetelmää käyttävien pankkien keskimääräisten asuntolainojen riskipainojen nostamiseksi jatketaan.

Fivan mukaan Suomen rahoitusjärjestelmän suhdannesidonnaiset järjestelmäriskit ovat kokonaisuudessaan pysyneet ennallaan. Pääasiallisen riskimittarin eli luottokannan ja bruttokansantuotteen trendipoikkeama on pienentynyt. Täydentävätkään riskimittarit eivät viittaa rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksien kasvuun.

Finanssivalvonnan johtokunnan edellisen päätöksen (22.12.2015) mukaisesti valmisteluja asuntolainojen riskipainojen korottamiseksi kuitenkin jatketaan.