Fiva: Finanssisektori edelleen vakavarainen – talous on kestänyt ennakoitua paremmin, ja osakemarkkinat ovat kehittyneet positiivisesti

Finanssisektorin toimintaympäristöä varjostivat muun muassa korkojen nousu, nopea inflaatio ja talouskasvun heikkeneminen. Kuva: Shutterstock
  • Suomen finanssisektorin tila on pysynyt alkuvuonna hyvänä, vaikka toimintaympäristön riskit ovat edelleen korkealla tasolla, kertoo Finanssivalvonta (Fiva).
  • Talous on kestänyt ennakoitua paremmin, eikä pelätty energiakriisi toteutunut.
  • Myös osakemarkkinat ovat paikoin kehittyneet positiivisesti vuodenvaihteeseen verrattuna.
  • Toimintaympäristöä varjostivat muun muassa korkojen nousu, nopea inflaatio ja talouskasvun heikkeneminen.

Suomen finanssisektorin tila ja vakavaraisuus ovat säilyneet hyvällä tasolla, vaikka toimintaympäristön riskit ovat kohonneet, uutisoi Finanssivalvonta (Fiva). Talous on kestänyt ennakoitua paremmin, eikä esimerkiksi pelätty energiakriisi toteutunut. Myös osakemarkkinat ovat paikoin kehittyneet positiivisesti vuodenvaihteeseen verrattuna.

Pankkisektorin vakavaraisuus säilyi vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä suunnilleen ennallaan. Pankkien liiketulos parani selvästi edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta korkokatteen voimakkaan kasvun seurauksena. Järjestämättömät saamiset suhteessa luottokantaan pysyivät alhaisella tasolla ja olivat Euroopan matalimpien joukossa. Merkkejä luottoriskien kasvusta oli kuitenkin nähtävissä.

Suomalaispankkien likviditeettitilanne on ollut vakaa kevään markkinaturbulenssista ja yksittäisten yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten kriisipankkien ongelmista huolimatta.

Työeläkesektorin vakavaraisuusaste laski aavistuksen vuodenvaihteesta, sillä sijoitustuotot jäivät hieman tuottovaatimusta alhaisemmiksi. Työeläkesektorin riskinkantokyky on edelleen vakaalla tasolla.

Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuussuhde pysyi hyvänä heikkenemisestään huolimatta. Sijoitusten tuotot tammi-maaliskuulta olivat 1,5 prosenttia. Henkivakuutussektorin vakavaraisuussuhde oli samalla tasolla kuin vuoden 2022 lopussa.

Sektorin tunnusluvut maaliskuun lopussa 2023

  • Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde oli 17,1 prosenttia (12/2022: 17,2 %) ja kokonaisvakavaraisuussuhde oli 20,5 prosenttia (12/2022: 20,6 %).
  • Työeläkelaitosten vakavaraisuusaste oli 126,8 prosenttia (12/2022: 127,0 %).
  • Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuussuhde oli 284,7 prosenttia (12/2022: 302,3 %).
  • Henkivakuutussektorin vakavaraisuussuhde oli 256,9 prosenttia (12/2022: 256,9 %).

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan