Fiva: Isoille suomalaispankeille lain mukaiset lisäpääomavaateet

Finanssivalvonta (Fiva) on asettanut kolmelle suomalaiselle pankille ja Kuntarahoitukselle lain mukaiset lisäpääomavaatimukset, sillä ne katsotaan rahoitusjärjestelmän kannalta systeemisesti merkittäviksi luottolaitoksiksi. Lisäpääomavaatimus asetettiin Kuntarahoituksen lisäksi Nordealle, OP Ryhmälle ja Danske Bankille.

Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä luottolaitoksia ovat sellaiset, joiden taseen loppusumma on vähintään miljardi euroa ja joiden maksukyvyttömyys vaarantaisi Suomen tai toisen EU:n jäsenvaltion rahoitusmarkkinoiden vakauden. Luottolaitoslaki määrää Finanssivalvonnan jakamaan tällaiset luottolaitokset viiteen luokkaan muun muassa niiden taseen koon, kriittisten toimintojen korvattavuuden ja valtiorajat ylittävän toiminnan laajuuden perusteella. Kun luottolaitos luokitellaan tiettyyn luokkaan, seuraa sille automaattisesti lain mukainen lisäpääomavaade.

Lisäpääomavaatimukset (eli niin sanotut O-SII-puskurit) luottolaitoksittain:

  • Nordea Pankki Suomi Oyj 2,0 %
  • OP Ryhmä 2,0 %
  • Danske Bank Oyj 0,5 %
  • Kuntarahoitus Oyj 0,5 %
Lisäpääomavaatimus on täytettävä ydinpääomalla (Common Equity Tier 1) 7.1.2016 alkaen.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat