FIVA: Pankeilla on velvollisuus kysyä asiakkaansa tietoja

Finanssivalvonta muistuttaa, että pankeilla ja muilla finanssialan toimijoilla on lakiin perustuva velvollisuus tuntea asiakkaansa. Pankkien asiakkaille osoittamat kyselyt ovat yksi keino tämän tuntemisvelvoitteen täyttämiseksi.

​Tuntemistietojen laajuus perustuu lain mukaan pankin omaan riskiperusteiseen arvioon. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan maksupalvelulaki ei mahdollista maksuvälineiden sulkemista asiakkaan tuntemistietojen hankkimisen tehostamiseksi.

”Tilanne on pankeille haasteellinen, jos asiakas kieltäytyy asiakassuhteen aikana antamasta tarvittavia tuntemistietoja”, Finanssivalvonnan osastopäällikkö Jyri Helenius toteaa Fivan tiedotteessa. ”Pankkien pitää näissä tilanteissa riskiperusteisesti arvioida sopivia toimenpiteitä. Myös asiaan liittyvää lainsäädäntöä tulee tarkentaa.”

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat