Fiva: Pankin on syytä kysyä tilille tulevien rahavirtojen alkuperästä

Finanssivalvonta on linjannut, mitä tietoja pankin on kysyttävä peruspankkipalvelun asiakkuutta perustettaessa ja ylläpidettäessä.

Perustietojen, kuten nimen, osoitteen ja työelämästatuksen lisäksi esimerkiksi säännöllisten maksutapahtumien tai rahavirtojen alkuperä sekä ulkomaan maksujen määrät on syytä selvittää, sanoo Finanssivalvonta linjauksessaan.

Pankin on myös pidettävä tuntemistiedot ajan tasalla, Fiva muistuttaa. Muissa kuin peruspankkipalveluasiakassuhteissa pankin voi olla perusteltua kysyä edellä mainittujen kysymysten lisäksi muita tuntemiseen vaikuttavia tietoja.

Fivan linjauksen mukaisesti seuraavat tiedot tulee selvittää asiakkuutta perustettaessa, jos asiakassuhteeseen ei liity mitään erityistä rahanpesulain tarkoittamaa tilannetta:

  • Asiakkaan nimi, osoite, henkilötunnus, kansalaisuus
  • Tieto siitä, onko asiakas ulkomailla merkittävässä julkisessa tehtävässä (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, politically exposed person, PEP), tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani
  • Tieto asiakkaan taloudellista asemaa kuvaavasta elämäntilanteesta (esim. palkansaaja, eläkeläinen, opiskelija)
  • Tieto siitä, onko kyseessä asiakkaan pääasiallinen pankkiasiakkuus
  • Tieto varojen ja säännöllisten maksutapahtumien/rahavirtojen alkuperästä tai lähteestä
  • Arvio asiakkaan säännöllisen maksuliikenteen määrästä
  • Arvio asiakkaan ulkomaan maksujen määrästä ja peruste maksuille