Fiva: Synkentynyt toimintaympäristö korostaa pankkien vahvan vakavaraisuuden merkitystä – eläkesektorin vakavaraisuus on heikentymisestä huolimatta vahva

Suomalaisen finanssisektorin vakavaraisuus on hyvällä tasolla, vaikka näkymät ovat syksyn aikana muuttuneet entistä synkemmiksi. Kuva: Shutterstock
  • Finanssisektorin toimintaympäristön näkymät ovat syksyn aikana muuttuneet Suomessa entistä synkemmiksi, toteaa Finanssivalvonta (Fiva).
  • Fiva muistuttaa, että kohonneiden riskien ympäristössä vahvan riskinkantokyvyn ja varautumisen merkitys korostuu.
  • Suomalaispankkien vakavaraisuussuhdeluvut ovat hyvällä tasolla ja ylittävät eurooppalaisen keskitason.
  • Työeläkelaitosten vakavaraisuus säilyi vahvana, vaikka heikentyikin hieman.
  • Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus vahvistui entisestään.

Suomen pankkisektori on hyvin varautunut talouskasvun hidastumiseen. Kuten Finanssivalvonnan julkistamat tiedot osoittavat, vakavaraisuussuhdeluvut ovat hyvällä tasolla ja ylittävät eurooppalaisen keskitason.

”Pankkien hyvästä kriisinsietokyvystä kertovat myös Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan heinäkuussa 2021 julkaisemat stressitestitulokset, joiden mukaan pankkisektorin vakavaraisuus kestäisi toimintaympäristön voimakkaankin heikkenemisen”, muistuttaa Finanssiala ry:n (FA) johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Työeläkelaitosten vakavaraisuus säilyi vahvana, vaikka heikentyikin vuoden kolmannella neljänneksellä, Fiva kertoo. Heikentyminen johtui tappiollisiksi ja selvästi alle tuottovaatimuksen jääneistä sijoitustuotoista.

“Vaikka vakavaraisuus on heikentynyt ja eläkevarojen määrä laskenut, on järjestelmä edelleen vakaalla pohjalla. Eläkevarojen sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa, ja hajauttaminen toimii tappioiden lieventäjänä”, toteaa FA:n eläkeasioista vastaava johtaja Mikko Kuusela.

Sektorin tunnusluvut syyskuun lopussa 2022

  • Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde oli 16,9 prosenttia (12/2021: 17,8 %) ja kokonaisvakavaraisuussuhde oli 20,3 prosenttia (12/2021: 21,4 %).
  • Työeläkelaitosten vakavaraisuusaste oli 128,2 prosenttia (12/2021: 136,3 %). Vakavaraisuuspääoman ja vakavaraisuusvaatimuksen suhde oli 1,7 (12/2021: 1,9).
  • Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuussuhde vahvistui 285,9 prosenttiin (12/2021: 242,0 %).
  • Henkivakuutussektorin vakavaraisuussuhde nousi 276,6 prosenttiin (12/2021: 192,9 %).

 

Lähde: Finanssivalvonta

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan