Fiva tyytyväinen finanssialan vakavaraisuustilanteeseen

Pankkisektorin kannattavuus heikkeni hieman, mutta vakavaraisuus oli vahva ja jatkoi kohenemistaan. Myös henki- ja vahinkovakuutussektorien vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla, kertoo Fiva.

Finanssivalvonta (Fiva) on julkaissut joulukuun lopun tiedot pankki- ja vakuutussektoreiden vakavaraisuudesta. Pankkien kannattavuutta rasittaa matala korkotaso, ja myös digitalisaatio vaatii investointeja. Luvut ovat kuitenkin pääsääntöisesti hyviä.

Pankkisektorin kokonaisvakavaraisuussuhde vuoden lopussa oli 23,9 prosenttia ja ydinvakavaraisuussuhde 21,7 prosenttia.

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuudet ja sijoitustuotot olivat myös hyvällä tasolla huolimatta siitä, että henkivakuutusten uusmyynti väheni loppuvuodesta. Vahinkovakuutusyhtiöiden maksutulon kasvu on ollut pysähdyksissä vuoden 2015 alusta lähtien. Tämä puolestaan johtuu mm. lisääntyneestä hintakilpailusta ja ulkomaisten toimijoiden tulosta markkinoille. Vahinkovakuutustoiminnan kannattavuus oli paras kautta aikojen.

Vuoden 2018 alussa sijoitustuotteiden myyntiä koskeva sääntely tiukentuu monilta osin ja laajentuu koskemaan myös vakuutussektoria. Muutokset koskevat mm. henkilökunnan osaamisvaatimuksia ja palkitsemista.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat