Fivalta hyvä ja perusteltu päätös palauttaa asuntolainakatto perustasolleen

Taloustilanteen muutos on näkynyt jo jonkin aikaa Suomen asuntomarkkinoilla. Kauppamäärät ovat vähentyneet, myyntiajat pidentyneet ja asuntojen hinnat laskeneet. Kuva: Shutterstock
  • Finanssiala ry tervehtii ilolla Finanssivalvonnan (Fiva) päätöstä palauttaa muiden kuin ensiasunnon ostajien lainakatto perustasolleen 90 prosenttiin. Ensiasunnon ostajien lainakatto pysyy 95 prosentissa.
  • Myös muuttuvan lisäpääomavaatimuksen pitäminen ennallaan 0 prosentissa on perusteltu päätös.
  • Suomen vakavarainen ja kannattava pankkisektori pystyy ottamaan hyvin vastaan talouden tilan heikkenemisen vaikutuksia.
  • Hyvästä kriisinkestävyydestä kertovat Euroopan pankkiviranomaisen ja Finanssivalvonnan heinäkuun lopulla julkistamat pankkien stressitestien tulokset.

Finanssivalvonta (Fiva) palauttaa muita kuin ensiasunnon ostajia koskevan lainakaton eli enimmäisluototussuhteen perustasolleen. Asuntolainan määrä saa siis olla enintään 90 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta. Aiemmin raja oli 85 prosenttia. Päätös tulee voimaan välittömästi.

Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi pitää päätöstä hyvänä ja perusteltuna.

”Lainakaton perustason palauttamiselle on ollut perusteet jo pitkään, mutta hyvä, että Fiva on nyt tehnyt oikean päätöksen. Asuntomarkkinoiden tilanne on vaikea ja lainakaton nosto osaltaan tukee kaupankäynnin elpymistä.”

Taloustilanteen muutos on näkynyt jo jonkin aikaa voimakkaasti Suomen asuntomarkkinoilla. Kauppamäärät ovat vähentyneet, myyntiajat pidentyneet ja asuntojen hinnat laskeneet. Etenkin uudiskohteiden kauppa on suurissa vaikeuksissa. Hintojen lasku heijastaa talouden perustekijöissä, ennen kaikkea korkotasossa, tapahtunutta muutosta.

”Vahvan vakavaraisuutensa ja hyvän kannattavuutensa turvin Suomen pankkisektori on hyvissä asemissa ottamaan vastaan talouden tilan heikkenemisen vaikutuksia. Hyvä kriisinkestävyys käy ilmi myös Euroopan pankkiviranomaisen ja Finanssivalvonnan heinäkuun lopulla julkistamista pankkien stressitestien tuloksista, jotka perustuivat poikkeuksellisen ankaraan heikon talouskehityksen skenaarioon. Tulosten mukaan Suomen pankkisektori kestäisi toimintaympäristön merkittävänkin heikkenemisen”, Ahosniemi muistuttaa.

Fivan johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen perustelee asuntolainakaton nostopäätöstä tiedotteessa kotitalouksien velkaantuneisuuden laskulla sekä sillä, että vuoden 2023 alussa voimaan tullut lainanhoitorasitusta koskeva suositus auttaa hillitsemään liialliseen velkaantumiseen liittyviä riskejä.

Lainakaton noston lisäksi Fiva päätti pitää pankkien muuttuvan lisäpääomavaatimuksen 0 prosentissa. Myös tämä päätös on perusteltu.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan