Fivalta ohjeet työkyvyttömyysriskin hallintaan

Finanssivalvonta julkisti maanantaina 29.2. ohjeet työeläkeyhtiöiden työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyvästä toiminnasta. Finanssialan Keskusliiton varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari toteaa, että selkeät ja yhtenäiset pelisäännöt ovat hyväksi. Aiemmin kukin työeläkeyhtiö on joutunut määrittelemään omat toimintatapansa, koska lainsäädäntöä tai ohjeistusta ei ole ollut.

​Kivisaari muistuttaa, että työkykyä uhkaavien riskien tunnistaminen ja niiden torjuminen yrityksissä on tärkeää toimintaa. ”Työeläkejärjestelmän kannalta katsottuna ennenaikainen työkyvyttömyys on suuri kuluerä. Hyvin suunniteltu ja tuloksekas työkyvyn ylläpitoon tähtäävä toiminta helpottaa osaltaan eläkejärjestelmän rahoitusta sen ennakoitavuutta.”

Fivan ohjeistuksen mukaan työkyvyttömyysriskin hallitsemiseksi tarkoitetun toiminnan lähtökohtana tulee olla riskiperusteisuus. Oleellista on toiminnan kohdentuminen todennettavissa oleviin työkyvyttömyysriskeihin.

Asiakasyrityksen on myös itse panostettava rahallisesti työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyvään hankkeeseen vähintään saman verran kuin on työeläkevakuutusyhtiön asiakkaalleen lupaama rahallinen panostus. Työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyvistä toimista on lisäksi raportoitava Fivalle.

Fivan mukaan ohjeen tarkoituksena on parantaa työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan, kilpailun ja varojen käytön valvottavuutta sekä edistää toiminnan kilpailuneutraliteettia.

Myös sosiaali- ja terveysministeriö pitää ohjeistusta hyvänä ja toteaa tiedotteessaan, ettei asiasta tarvita erillistä lainsäädäntöä.