Fivalta oikea liike: Enemmän huomiota taloyhtiölainojen riskeihin

Rakennusaikaisessa rahoituksessa ja taloyhtiölainoissa on yhä enemmän riskejä, varoittaa Finanssivalvonta (Fiva). Se kiinnittää tulevissa tarkastuksissaan yhä enemmän huomiota siihen, että myös taloyhtiölainat huomioidaan asiakkaan maksukykyä arvioitaessa.

Luottolaitokset arvioivat Fivalle, että rakennusaikaiseen rahoitukseen ja valmiiden taloyhtiöiden lainoihin liittyvät riskit ovat maltillisella tasolla. Riskit ovat kuitenkin kasvaneet yhtiölainaosuuksien ja ammattimaisten asuntosijoittajien merkityksen kasvun, lyhennysvapaiden pidentymisen sekä asuntomarkkinoiden eriytymisen myötä.

Finanssivalvonta on huolestunut nopeasti kasvaneiden yhtiölainojen markkinaehtojen löystymisestä. Se suuntaakin valvonnan ja tarkastusten painopistettä aiempaa enemmän yhtiölainojen riskeihin ja luotonmyöntökäytäntöihin.

”On hyvä, että valvoja kiinnittää huomiota yhtiölainoihin liittyviin riskeihin. Yhtiölainat ovat olleet keskeinen tekijä kotitalouksien velkaantumisen kasvun takana viime aikoina. Tähänastiset viranomaistoimet, joilla velkaantumista on yritetty suitsia, ovat kohdistuneet tavallisiin asuntolainoihin, kun oikea osoite olisi ollut taloyhtiölainat”, toteaa Finanssiala ry:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Finanssivalvonta selvitti luottolaitosten rakennusaikaiseen rahoitukseen ja taloyhtiölainoihin liittyviä luotonmyöntökriteereitä ja riskejä. Havainnot perustuvat luottolaitosten toimittamiin kyselyvastauksiin sekä liitemateriaaleihin.