Fivalta perusteltu päätös olla kiristämättä lisäpääomavaatimuksia ja lainakattoa

Finanssivalvonta (Fiva) pitää pankkien lisäpääomavaatimukset ja enimmäisluototussuhteen, niin sanotun lainakaton, ennallaan.

Päätös on perusteltu: se tukee pankkien luotonantoa ja auttaa kotitalouksia uuden asunnon hankinnassa.

Päätös edesauttaa investointeja, kulutusta ja työvoiman liikkuvuutta ja siten ylläpitää taloudellista toimeliaisuutta pandemian aikana.

Suomi selvisi koronavuodesta 2020 monia muita EU-maita pienemmin taloudellisin vaurioin. Makrovakauspolitiikan keventäminen osaltaan tuki taloutta vuoden mittaan. Politiikan viritys on perusteltua pitää ennallaan, koska koronakriisi ei ole vielä ohi.

”Finanssivalvonnan päätös on perusteltu. Talouskehitykseen liittyvä epävarmuus on edelleen suurta ja kehitys voi jäädä selvästi ennakoitua heikommaksi, jos pandemia pitkittyy ja vaikeutuu. Tämän vuoksi nyt ei ole aihetta kiristää makrovakauspolitiikkaa”, toteaa Finanssiala ry:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Koronapandemian laukaiseman talouden alamäen aikana on ollut ensiarvoisen tärkeää, että Suomen pankkisektori on vakavarainen ja kannattava. Se on pystynyt tulemaan vastaan asiakkaitaan myöntämällä helpotuksia lainanhoitoon ja jatkamalla uusien luottojen myöntämistä

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat