Fivan Maarit Pihkala: “Pankki kysyy koska laki vaatii”

Julkisuudessa on viime päivinä kummasteltu pankkien tekemiä asiakkaisiin ja heidän taustoihinsa liittyviä kysymyksiä. Asiakkaita oudoksuttaneita tietoja on kysytty muun muassa verkkopankeissa.

”Finanssivalvontaan tulee myös alati tiedusteluja, mistä asiakkaan tuntemisessa on kysymys”, Finanssivalvonnan (Fiva) lakimies Maarit Pihkala totesi tänäisessä Fivan infossa.

Pihkalan mukaan asiakkaan tunnistamisvelvoite ei perustu Finanssivalvonnan vaatimuksiin vaan Suomen lakiin.

Kuka laatii kysymykset?

”Asiakkaan tunteminen on jo itsessään tärkeä valvontatyökalu. Aihetta säädellään tarkasti ja se perustuu kansainvälisiin standardeihin. Pankeilla ei voi olla anonyymejä asiakkaita.”

”Pankki muotoilee kysymykset ja sisäiset ohjeensa itse lakien ja omien riskiarvioidensa mukaisesti. Fiva ei laadi pankeille riskiarvioita eikä sisäisiä ohjeita asiakkaan tuntemismenettelyistä”, Maarit Pihkala korosti työnjakoa. Riskiarvio pitää pankeilla jo lainkin mukaan olla.

Finanssivalvonnassa on havaittu, että kaikissa pankeissa ei kyetä kyllin selkeästi kertomaan asiakkaalle, miksi tämän taustatietoja, kytköksiä vallankäyttäjiin tai vaikkapa ulkomaisiin transaktioihin kysellään.

”Pankit ovat tiedusteluissaan aivan oikealla, lain velvoittamalla asialla, mutta ne eivät aina osaa selittää kysymysten taustoja asiakkaalle. Helposti viitataan yleisesti Finanssivalvonnan vaatimuksiin, mistä ei suinkaan ole kyse”, Pihkala kertoi.

Pihkalan mukaan asiakkaan poliittisesti merkittävästä vaikutusvallasta esitetään kysymyksiä, koska henkilö on riskillisempi, jos hänellä on paljon yhteiskunnallista valtaa ja sitä kautta mahdollisuus myös väärinkäytöksiin.

”Nykyisin yhteiskunnallisista kytköksistä kysytään vain ulkomaalaisiin liittyen, mutta ensi vuodesta alkaen myös suomalaisten valtasuhteita kysellään”, Pihkala selvensi.

Voiko kieltäytyä vastaamasta?

Voiko asiakas sitten kieltäytyä vastaamasta pankin kysymyksiin? –Kyllä voi.

Fivan Maarit Pihkalan mukaan kieltäytymisestä saattaa kuitenkin seurata asiakassuhteen irtisanominen: ”Pankin on periaatteessa kieltäydyttävä avaamasta asiakassuhdetta tai tekemästä liiketointa, jos tunnistamista ei pystytä syystä tai toisesta suorittamaan. Fiva ei kuitenkaan tee näitä kysymyksiä pankeille eikä ohjaa kysymyksenasetteluja”.

Esimerkiksi viranomaisille on aina annettava tarpeellisiin kysymyksiin oikeat tiedot ja väärän tiedon antaminen on rikos.

Pankkien tekemiin kysymyksiin liittyvät EU-säännökset tiukkenevat vielä nykyisestä vuoden 2017 alusta. Tämä koskee erityisesti varainsiirtojen yhteydessä vaadittavia tietoja sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä.

Suomessa eurooppalaiset valvojat (EBA, ESMA ja EIOPA) valvovat kansallisen Fivan ohella direktiivien täytäntöönpanoa.

Pankit portinvartijoina

Rahanpesun estämisessä kyse on siitä, että asiakkaan on kyettävä selvittämään pankille, etteivät varat ole peräisin rikollisesta toiminnasta. Terrorismin rahoituksen estämisessä pankkien on valvottava osaltaan, etteivät asiakkaiden varat päädy terrorismin rahoittamiseen.

”Tässä mielessä pankit ovat keskeisiä portinvartijoita”, Maarit Pihkala kertoi. Hänen mukaansa rikolliset järjestelyt voivat olla hyvinkin mutkikkaita. Esimerkiksi terrorismin rahoittamiseen saatetaan käyttää sinällään laillisesti hankittuja varoja.

Rahanpesuilmoituksista pankit saavat kiitosta. Poliisin Fivalle toimittamien tietojen mukaan pankit tekevät runsaasti ja tasokkaita rahanpesuilmoituksia.

Pankeilla on lisäksi oikeus luovuttaa asiakastietoja konserninsa sisällä muille yhtiöille sekä verohallinnolle. ”Pankeilla on seuranta- ja ilmoitusvelvollisuus jo verotuslainsäädännön puolesta eikä sitä Finanssivalvonta ohjaa”, Pihkala tarkensi.

Fivan tiedotustilaisuuteen osallistunut tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio kannusti pankkeja informoimaan ja perustelemaan nykyistä paremmin ja yksilöidymmin asiakkaille, miksi ”pankki kysyy”. Hänen mukaansa niin sanottu standardilomake ei sovi oikein kenellekään.

”Pankkien on kyettävä viestimään asiakkaalle kysymyksiin liittyvät riskienhallinnalliset syyt ja niiden vaikutukset asiakassuhteeseen. Jos asiakas joutuu tentattavaksi ilman, että hän tietää syyn, tilanne on huono”, Aarnio muistutti tilaisuudessa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat