Fivan päätös olla tiukentamatta makrovakauspolitiikkaa on oikea

Finanssivalvonta päätti pitää ennallaan asuntolainojen lainakaton sekä asuntolainojen riskipainolattian eikä se aseta pankeille muuttuvaa lisäpääomavaatimusta. Finanssialan mielestä päätös on oikea.

​Kotitalouksille myönnettyjen asuntolainojen määrä on jatkanut hidasta kasvuaan. Sen sijaan erilaisten kulutusluottojen, opintolainojen sekä taloyhtiölainojen määrät ovat kasvaneet nopeammin. Kokonaisuudessaan pankkien kotitalouksille myöntämien euromääräisten lainojen määrä on kasvanut viime aikoina noin 2,5 prosentin vuosivauhtia. Tätä voi pitää maltillisena kasvuna.

”Nykyisessä taloustilanteessa makrovakauspolitiikkaa ei ole aihetta tiukentaa. Pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus on perusteltua pitää nollassa prosentissa ja asuntolainojen enimmäisluototussuhde eli lainakatto ennallaan. Mikäli talouskehitys heikkenee edelleen, on syytä harkita lainakattosääntelyyn aiemmin tehdyn kiristyksen perumista”, toteaa Finanssiala ry:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Fivan tiedote: Makrovakauspäätös: Asuntolainojen lainakatto sekä riskipainolattia ennallaan – Suuri velkaantuminen lisää kotitalouksien haavoittuvuutta heikkenevässä taloustilanteessa

Finanssialan näkemys makrovakaustilanteesta