Fivan päätös pitää asuntolainakatto ennallaan on perusteltu – huhtikuun tiukennusta pankkien lisäpääomavaatimuksiin olisi ollut syytä myöhentää

Suomen talous on taantumassa, mutta pankkisektori on hyvissä asemissa ottamaan vastaan talouden tilan heikkenemisen vaikutuksia. Kuva: Shutterstock
  • Finanssiala ry (FA) pitää perusteltuna Finanssivalvonnan (Fiva) päätöstä pitää asuntolainakatto ja pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus ennallaan.
  • Asuntolainojen lainakatto eli enimmäisluototussuhde pidetään lakisääteisellä perustasollaan 90 prosentissa muille kuin ensiasunnon ostajille. Ensiasunnon ostajien lainakatto on 95 prosenttia.
  • Pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus pysyy 0 prosentissa.
  • FA:n pettymykseksi Fiva ei myöhentänyt kansallisen järjestelmäriskipuskurivaatimuksen voimaantuloa. Vaatimus tulee voimaan 1.4.2024.

Finanssiala ry (FA) pitää myönteisenä, että Finanssivalvonta ei päättänyt kiristää makrovakauspolitiikkaa. Tästä huolimatta tilanne on kokonaisuudessaan yhä suhdannetilanteeseen nähden ongelmallinen.

”Makrovakauspolitiikkaa on tiukennettu kesästä 2022 lähtien. Talouden ja asuntomarkkinoiden heikko tilanne olisi syytä ottaa kattavasti huomioon makrovakauspolitiikan virityksessä. Ylipäätään pääomavaatimusten kasvattamista ei tulisi nykyisessä taloustilanteessa jatkaa”, toteaa FA:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Mattila kritisoi Fivan päätöstä pitää ennallaan vuosi sitten tehty päätös kansallisen järjestelmäriskipuskurivaatimuksen voimaantulosta huhtikuun alussa. Tämä on FA:lle pettymys, sillä voimaantuloa olisi ollut perusteltua myöhentää.

Suomen talous on taantumassa, mutta pankkisektori on hyvissä asemissa ottamaan vastaan talouden tilan heikkenemisen vaikutuksia. Sen vakavaraisuus on vahva ja kannattavuus erittäin hyvä. Ongelmaluotot ja luottotappiot ovat Euroopan matalimpien joukossa.

”Suomalaispankkien hyvä kriisinkestävyys kävi ilmi myös Euroopan pankkiviranomaisen ja Finanssivalvonnan viime vuonna julkistamista stressitestituloksista, jotka perustuivat poikkeuksellisen ankaraan heikon talouskehityksen skenaarioon. Tulosten mukaan Suomen pankkisektori kestäisi toimintaympäristön merkittävänkin heikkenemisen”, Mattila muistuttaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan