FK: Ei merkkejä luotonannon liiallisesta kasvusta

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt pitää asuntolainojen muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ennallaan nollatasossa. Sisäisten mallien menetelmää käyttävien pankkien keskimääräiselle asuntolainasalkun riskipainolle ollaan sen sijaan asettamassa 10 prosentin alaraja ensi vuoden heinäkuusta lähtien.

​Finanssialan Keskusliitto (FK) muistuttaa, että luotonannon tai velkarahoituksen liiallisesta kasvusta ei ole Suomessa merkkejä. FK:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila toteaa, että Suomen makrovakaustilanne on pysynyt vakaana eikä nähtävissä ole sellaisia rahoitusjärjestelmään liittyviä riskejä, jotka uhkaisivat kokonaistaloudellista kehitystä.

Eri viranomaiset ovat kantaneet huolta Suomen asuntomarkkinoista ja asuntorahoituksesta. Mattila korostaa, että Suomen asuntorahoitusjärjestelmä ja asuntomarkkinoiden tilanne eroavat tuntuvasti muista Pohjoismaista, etenkin Ruotsista. Tämän vuoksi näitä maita ei pitäisi käyttää suoraviivaisesti vertailukohteena.

”Suomalainen lainanhoitokulttuuri on vastuullista ja pankkien vakuuskäytännöt ovat varovaisia. Suomessa ei ole Ruotsin kaltaisia ”ikuisia” tai erittäin pitkiä asuntoluottoja, vaan luotot maksetaan takaisin keskimäärin alle 20 vuodessa. Lisäksi luottopäätöstä tehtäessä asiakkaan maksukykyä arvioidaan myös korkotasolla, joka on huomattavasti nykyistä korkeampi”, Mattila sanoo.

FK:n näkemys makrovakaustilanteesta