FK Fivan linjoilla: Makrovakauspolitiikkaa ei syytä kiristää

Finanssivalvonnan
(Fiva) johtokunta on päättänyt olla korottamatta pankkien muuttuvaa
lisäpääomavaatimusta. Myöskään asuntoluottojen enimmäisluototussuhdetta
ei ole syytä rajoittaa.

”Finanssivalvonnan päätökset olivat perusteltuja ja linjassa Finanssialan Keskusliiton makrovakauskannanoton kanssa. Suomessa ei ole tarvetta kiristää makrovakauspolitiikkaa,” tiivistää FK:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Suhdanteisiin liittyvä muuttuva lisäpääomavaatimus siis säilyy 0,0 prosentissa. Fiva perustelee päätöstään luottokannan ja bruttokansantuotteen suhteen trendipoikkeaman arvolla, joka antaa muuttuvalle lisäpääomalle ohjearvoksi tasan nolla prosenttia. Poikkeama on pienentynyt vuodesta 2010. Myöskään täydentävät riskimittarit eivät viittaa rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksien kasvuun.

Myös asuntolainoituksen enimmäisluototussuhde on syytä pitää ennallaan, sillä merkkejä rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien poikkeuksellisesta kasvusta ei nyt ole näkyvissä, Fiva perustelee. Enimmäisluototussuhde säilyy siten 90 prosentissa vakuuksien käyvästä arvosta, ensiasunnon ostajilla suhde on 95 prosenttia.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat