FK jatkaa täysillä edunvalvontatyötä kotimaassa ja EU:ssa

Finanssialan Keskusliitto (FK) jatkaa edunvalvontatyötä täysillä sekä kotimaassa että EU-tasolla, huolimatta OP Ryhmän tänään julkistamasta päätöksestä. Kiihtyvä digitalisaatio ja sääntelytulva edellyttävät Suomessa toimivilta finanssialan toimijoilta nykyistä tiiviimpää edunvalvontaa. FK:n jäsenet ovat tähän sitoutuneet.

Pankkien, vakuutusyhtiöiden, työeläkeyhtiöiden, arvopaperivälittäjien, rahastoyhtiöiden ja rahoitusyhtiöiden sekä niiden asiakkaiden etu on, että ala tunnistaa yhdessä ennakoivasti, millaisia vaikutuksia esimerkiksi sääntelytulvalla on finanssialaan ja finanssialan asiakkaisiin. Edunvalvontatyö on tärkeä osa yhteiskuntaa, ja alan yhteisellä näkemyksellä on suuri arvonsa myös päätöksentekijöiden silmissä.

Valtaosa suomalaisia finanssialan toimijoita koskevasta sääntelystä on luonteeltaan ylikansallista, joko EU:ssa luotua tai EU:n kautta tulevaa sääntelyä. Tämän takia toimialan edunvalvonnan on oltava aktiivista ja asiantuntevaa siellä, missä sääntely luodaan. FK:lla on yhdessä jäsentensä kanssa paras asiantuntemus ajaa finanssialan etuja EU:ssa. Silloin sääntelyssä parhaiten otetaan huomioon kansalliset erityispiirteemme.

Vaikka toimialan rajapinnat hämärtyvät ja useat FK:n jäsenet luovat uutta liiketoimintaa myös finanssitoimialan ulkopuolella, niin tarve finanssialan omalle yhteiselle edunvalvonnalle ei katoa mihinkään, vaan se päinvastoin kasvaa. Luonnollisesti yksittäisillä FK:n jäsenillä on myös omaan yritykseensä liittyviä finanssialan edunvalvontatarpeita, joita ei ole tähän mennessäkään hoidettu FK:n kautta. Täysipainoinen ja laaja-alainen finanssialan edunvalvonta on yksittäiselle toimijalle kuitenkin huomattavan vaativaa.

FK:n jäsenillä ei ole eikä ole ollut suuria näkemyseroja tärkeissä edunvalvontatavoitteissa eikä tavoitteiden asetannassa. Tähän tavoiteasetantaan myös OP Ryhmä on vajaan kymmenen vuoden aikana antanut oman tärkeän panoksensa. Jatkossakin OP Ryhmän osallistumisesta uudelta pohjalta esimerkiksi maksuliikkeen edunvalvontaan voidaan keskustella.

Edunvalvontatyössä on luonnollisesti seurattava aikaa ja näin myös FK:ssa tehdään. Uudenlaiset kilpailijat ja erilaiset startupit ovat tärkeitä kumppaneita muuttuvalla finanssialalla. Uusi kilpailutilanne tarjoaa myös yhteistyömuotoja erilaisten toimijoiden välille. Samalla FK:n jäsenkenttä elää ja uudistuu alan monipuolistumisen myötä.

Suomessa toimivalla finanssialalla on kestävä ja yhtenäinen arvoperusta, joka kirjattiin FK:n marraskuussa 2015 yksimielisesti hyväksyttyyn strategiaan. Finanssiala on strategian mukaan vahva ja vastuullinen hyvinvoinnin rakentaja.

Tämä yhdistää finanssialan yrityksiä riippumatta siitä, ovatko ne osakeyhtiöitä, osuustoiminnallisia yrityksiä, keskinäisiä yhtiöitä tai säästöpankkeja.

FK:n tehtävänä on rakentaa jäsenyrityksille toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia. Yhteistä edunvalvonnan pöytää tarvitaan myös eteenpäin menevässä maailmassa. Tähän uudistustyöhön tarvitaan taitavaa, tehokasta ja yhteistyökykyistä edunvalvojaa ja sitä uudistuva Finanssialan Keskusliitto on.

Risto Tornivaara
Finanssialan Keskusliiton (FK) hallituksen puheenjohtaja

Ari Kaperi
FK:n hallituksen varapuheenjohtaja

Erkki Moisander
FK:n hallituksen varapuheenjohtaja