FK mukaan miettimään tulevaisuuden pankkikriisien hoitoa

Finanssialan Keskusliitto on mukana uudistamassa pankkien
talouskriisien ratkaisua koskevaa lainsäädäntöä. Rahoitusmarkkinoista
vastaava ministeri Jan Vapaavuori on
asettanut vuoden loppuun asti toimivan työryhmän, jonka tarkoituksena on
muotoilla ehdotus uudeksi lainsäädännöksi. Finanssialan Keskusliitosta
työryhmässä on mukana johtaja Helena Laine .

​Työryhmän on tarkoitus löytää keinoja siihen, miten talousvaikeuksiin joutuvia pankkeja olisi kohdeltava. Tavoitteena on ylläpitää pankkien asiakkaiden talletussuojaa kriisitilanteissa ja miettiä, miten ja millaisella rahoituksella kriisit voitaisiin ratkaista mahdollisimman hyvin. Samalla on minimoitava pankkikriisien hoitamisesta valtiolle ja veronmaksajille aiheutuvat kustannukset. Työryhmä myös arvioi, miten Finanssivalvonnan ennakollista toimivaltaa pankkien kunnon arvioimiseen tarkistettaisiin.

Helena Laineen lisäksi työryhmässä istuvat lainsäädäntöneuvos Mari Aalto oikeusministeriöstä, lainsäädäntö-neuvos Erkki Sarsa valtiovarainministeriöstä, toimistopäällikkö Jouni Timonen Suomen Pankista ja lakimies Raimo Husu Finanssivalvonnasta. Työryhmää johtaa lainsäädäntöneuvos Tuija Taos valtiovarainministeriöstä.

Kansainvälinen finanssikriisi ja valtioiden velkakriisi ovat johtaneet vaatimuksiin miettiä maailmanlaajuisesti, miten talouskriisejä hoidetaan. Erityisen tärkeänä on pidetty sitä, että rahoitusmarkkinoiden aiheuttamien kriisien kustannukset tulisivat maksettavaksi toimialalle itselleen, eikä valtioille. Sama tavoite on myös Suomessa, vaikka suomalaiset pankit ovatkin säilyneet vakaina maailman finanssimyllerryksessä.