FK: Pankkisektori vahva kansantalouden ongelmista huolimatta

Finanssivalvonnan julkaisemien tuoreiden tietojen mukaan Suomen pankki- ja työeläkesektorin vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Pankkisektorin osalta tulos kertoo vastuullisesta liiketoiminnan hoidosta tiukassa taloustilanteessa.

Finanssivalvonnan mukaan pankkisektorin kannattavuutta heikensi ensisijaisesti tuottojen lasku, mutta myös kulut kasvoivat. Tuottojen lasku johtui pääasiassa edellisen vuoden poikkeuksellisen hyvien arvopaperikaupan ja sijoitustoiminnan tuottojen putoamisesta huomattavasti alhaisemmalle tasolle. Arvonalentumiset ja järjestämättömien saamisten määrä säilyivät alhaisella tasolla, vaikka Suomen talouskehitys on ollut heikkoa.

”Kansantalouden heikonpuoleisesta tilasta huolimatta Suomen pankkisektori on vahvassa kunnossa, kuten uusimmat tiedot vakavaraisuudesta ja järjestämättömistä saamisista kertovat. Euroopan pankkiviranomaisen kesällä julkistamat stressitestitulokset lisäksi osoittavat, että suurimpien Suomessa toimivien pankkien vakavaraisuus ei ole uhattuna, vaikka talouskehitys jäisi jatkossa selvästi ennustettua huonommaksi”, toteaa FK:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde oli 20,9 % (31.12.2015: 21,0 %) ja kokonaisvakavaraisuussuhde 22,9 % (31.12.2015: 23,1 %).

Finanssivalvonnan tietojen mukaan työeläkesektorin sijoitustoiminnan tuotot jäivät nollaan. Toisen neljänneksen positiivisilla tuotoilla katettiin ensimmäisen neljänneksen aikana syntyneet tappiot.

Työeläkevakuutussektorin keskimääräinen vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 26,0 % (31.12.2015: 28,6 %). Osakeriskin määrän vähentyminen sijoitussalkussa näkyi vakavaraisuusrajan laskuna.