EU

FK: Suomalaisten pankkiasiakkaiden ei pidä joutua kriisimaiden pelastajiksi

Pankkiunionissa on oltava selkeät rajat yhteisvastuulle. Näin ei Finanssialan Keskusliiton (FK) mielestä ole, mikäli EU-komission esitys pankkikriisien hoitoa varten perustettavasta yhteisestä kriisinratkaisumekanismista toteutuu sellaisenaan. EU-maiden valtiovarainministerit keskustelevat esityksestä ensi perjantaina epävirallisessa kokouksessa Vilnassa.

​FK:n mukaan yhteinen kriisinratkaisumekanismi on tärkeä osa pankkiunionia, mutta komission esitys sisältää uhkia hyvin asiansa hoitaneille suomalaisille pankeille. Tämän takia FK:n mielestä yhteisvastuulle on asetettava selkeät rajat. FK vastustaa yhteisen kriisinratkaisurahaston perustamista, koska se merkitsisi liian pitkälle menevää yhteisvastuuta mekanismiin kuuluvien rahoituslaitosten ja viime kädessä niiden asiakkaiden välillä.

”Yhteisen rahaston kautta suomalaiset pankit ja muut mekanismin piirissä olevat suomalaiset rahoituslaitokset, sitä kautta myös suomalaiset pankkiasiakkaat, joutuisivat osallistumaan kriisinhoitotoimien rahoittamiseen kaikissa pankkiunioniin kuuluvissa maissa, jos omistajien- ja velkojienvastuu ei riitä kattamaan toimien kustannuksia”, FK:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila muistuttaa.

Mattilan mukaan vaarana on lisäksi, että suomalaiset pankit joutuisivat osallistumaan myös talletussuojan rahoittamiseen muissa pankkiunioniin kuuluvissa maissa. ”Komission esityksen mukaan yhteinen kriisinratkaisurahasto voisi antaa lainaa kansallisille talletussuojarahastoille, jos niiden varat eivät riitä talletusten maksamiseen tallettajille eikä niillä ole mahdollisuutta saada nopeasti varoja omalta valtioltaan.”

FK esittää ratkaisuksi kansallisten kriisirahastojen verkostoa. ”Verkostorakenteessa kansallisilla rahastoilla olisi velvollisuus osallistua kriisinhoidon kustannusten kattamiseen, mikäli kyseessä on niiden jäsenenä oleva rahoituslaitos. Tämä rajaisi yhteisvastuun niihin maihin, joissa rahoituslaitos toimii”, Mattila toteaa.

FK tukee ylikansallisen kriisinratkaisuneuvoston perustamista, mutta komissio ei ole sopiva kriisinratkaisumekanismin ylimmäksi päätöksentekoelimeksi. FK ei kannata päätösvallan antamista myöskään Ecofin-neuvostolle.

”Pienten maiden pankkeja on kohdeltava samalla tavalla kuin suurten jäsenmaiden suuria pankkeja. Minkä tahansa horjuvan pankin toiminta on tarvittaessa voitava ajaa alas. Parhaiten tasavertaisuus toteutuu, jos riippumaton kriisinratkaisuneuvosto toimii mekanismin ylimpänä päätöksentekoelimenä”, Veli-Matti Mattila korostaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat