FK suosittelee lisäkoulutusta vaativiin sijoituspalvelutehtäviin

Finanssialan Keskusliitto (FK) suosittelee, että vaativissa sijoituspalvelutehtävissä toimivat henkilöt suorittavat vuoden alusta lähtien sekä sijoituspalvelututkinnon että sijoitusneuvojan tutkinnon. Kun henkilö on suorittanut molemmat tutkinnot, on hän auktorisoitu sijoitusneuvoja. Asiakkaille tämä tarkoittaa entistä parempaa asiakaspalvelua.

FK alkaa ensi vuoden alusta lähtien suositella auktorisoitua sijoitusneuvojan tutkintoa jäsenyritystensä tietyissä tehtävissä toimivalle henkilöstölle. Tutkintoa kutsutaan APV2-tutkinnoksi eli sijoitusneuvojan tutkinnoksi. FK on aiemmin suositellut kaikille sijoituspalvelutehtävissä toimiville APV1-tutkintoa, eli sijoituspalvelututkintoa.

APV2-tutkintoa suositellaan niille työntekijöille, joiden pääasiallinen tehtävä on vaativan sijoitusneuvonnan antaminen ja omaisuudenhoidon asiakassuhteisiin liittyvien vaativien tehtävien hoitaminen, valvominen tai johtaminen. APV2 sisältää laajemmat osaamisvaatimukset.

Finanssialan Keskusliiton jäsenyritykset kannustavat henkilöstöään tutkinnon suorittamiseen, ja osa edellyttää sitä jo nyt esimerkiksi kaikilta private banking -tehtävissä toimivilta.

Osaava henkilökunta kilpailuvalttina

”APV2-tutkinnossa vaaditaan erittäin syvää tuntemusta rahoitusalasta. On finanssialan etu, että sijoituspalveluja asiakkaille tarjoavat henkilöt tuntevat erilaisten sijoitustuotteiden ominaisuudet ja niiden riskit sekä lait ja sääntelyn. Osaava henkilökunta on yritykselle kilpailuvaltti, sillä sijoitustuotteiden myyminen perustuu pitkälti luottamukseen”, sanoo APV-sijoitustutkinnot Oy:n toimitusjohtaja Markku Savikko.

”APV-sijoitustutkinnot Oy:n tutkintotyöryhmä päivittää vuosittain tutkintojen sisällöt niin että ne vastaavat tämän päivän vaativia sijoitusneuvojien tehtäviä ,” kertoo Savikko.

Tutkintotyöryhmässä on mukana FK:n jäsenyritysten, kuten pankkien edustajat. Mukana on myös edustus FK:sta, Finanssivalvonnasta sekä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEstä. Koulutuksen asiantuntijuutta tuovat edustajat Aalto EE:stä ja Aalto-yliopistosta sekä Turun yliopistosta.

Kaksi vuotta sitten huippuvuosi

Sijoituspalvelun ja sijoitusneuvojan tutkintoja on viime vuosina suoritettu paljon. Tänä vuonna kysyntä ei yllä aikaisempiin määriin, mutta siihen on syynsä.

”Tilanne ei ole huono. Syynä tämän vuoden vähäisiin suoritusmääriin on FK:n aikaisempi suositus. Sen mukaan vuoden 2012 loppuun mennessä kaikkien niiden, jotka olivat tekemisissä sijoituspalveluiden myynnin tai niihin liittyvien taustatehtävienkin kanssa, tuli suorittaa sijoituspalvelututkinto. Yritykset noudattivat suositusta hyvin ja kouluttivat valtavan määrän työntekijöitään. Nyt koulutusvuorossa ovat uudet tai tehtäviä vaihtaneet henkilöt”, kertoo Savikko.

apv.JPG

FK:n uusi APV2-suositus, joka tulee voimaan vuoden 2015 alusta, lisää varmasti jälleen tutkinnon suorittajamääriä.

”Moni APV1:n suorittanut haluaa parantaa osaamistaan suorittamalla APV2:n, mikä esimerkiksi edistää etenemistä vaativampiin sijoituspalvelutehtäviin”, Savikko kertoo.

APV-sijoitustutkintojen yhteystyökumppani Aalto EE järjestää neljä kertaa vuodessa sijoituspalvelutentin ja sijoitusneuvojan tenttejä kahdesti vuodessa.

APV2-tutkinto tulee olemaan yhteensopiva ruotsalaisen sijoitusneuvojan tutkinnon kanssa. ”Meillä on valmisteilla Ruotsin kanssa tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen, eli Suomessa suoritettu tutkinto käy sellaisenaan myös Ruotsissa ja päinvastoin”, Savikko sanoo.

Tutkintojen suorittamisesta todistuksen antaa APV-sijoitustutkinnot Oy, jonka nimi aikaisemmin oli APV-tutkinnot Oy. Yhtiön omistavat FK:n keskeiset arvopaperimarkkinoilla toimivat jäsenyritykset.