FK toivottaa EU:n laajuisen verotietojen vaihdon tervetulleeksi

Euroopan unionin talous- ja raha-asioita käsittelevä Ecofin-neuvosto on hyväksynyt direktiivin, joka sinetöi EU-maiden välisen verotietojen vaihdon. Ensimmäiset verotiedot vaihdetaan syksyllä 2017. Finanssialan Keskusliiton (FK) varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari on päätökseen tyytyväinen.

​”Tämä on erittäin hyvä suunta. Rajat ylittävän veronkierron ehkäiseminen on korkealla finanssialan tavoitteissa”, Kivisaari sanoo.

Uusi direktiivi pohjautuu taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestön OECD:n jäsenmaiden väliseen verotietojen vaihtosopimukseen. Se eteni OECD-maiden välisissä neuvotteluissa ennenäkemättömän nopeaa vauhtia. Lisäksi sopimus oli laajalti G20-maiden kannattama.

OECD-maiden välinen verotietojen vaihtosopimus sekä Yhdysvaltojen omien kansalaistensa veronkiertoa estävä FATCA-sopimus johtivat osaltaan EU-maiden väliseen verotietojen vaihtoon. EU-maiden on annettava toisille EU-jäsenille sama informaatio, jonka se toimittaa EU-alueen ulkopuoliselle maalle.

Direktiivin myötä tiedot EU-maiden kansalaisten muissa jäsenmaissa paitsi kotimaassaan ansaitsemista tuloista toimitetaan kaikille jäsenmaille. Lakimuutoksen jälkeen tulotietoja ei voi enää jättää toimittamatta pankkisalaisuuteen vedoten. Näin ehkäistään rajat ylittävää verorikollisuutta.

EU:n veroasioista vastaavan komissaarin Algidras Semetan mukaan neuvotteluja verotietojen vaihdosta jatketaan myös kolmansien maiden, erityisesti Sveitsin kanssa.

Esko Kivisaaren mukaan EU:n ja OECD-maiden välistä verotietojen vaihtosopimusta pitäisi laajentaa jatkossa siten, että niistä muodostuisi vähitellen globaalit pelisäännöt. Niiden myötä kansainväliseen veronkiertoon päästäisiin pureutumaan entistä paremmin.

”Täällä kotimaassa harmaan talouden torjuntaan varatut määrärahat pitäisi ehdottomasti palauttaa vähintään vuosien 2011–2014 tasolle”, Kivisaari linjaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat