FK: Vakuutusyhtiöille oikeus lainarahalla vuokra-asuntotuotantoon

Henki- ja vahinkovakuutussektoreiden vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Näin arvioi Finanssivalvonta Suomen henki- ja vahinkovakuutussektorien tilaa. Finanssialan Keskusliiton (FK) varatoimitusjohtaja Esko Kivisaaren mielestä vakuutussektorin hyvä vakavaraisuus on konkreettinen osoitus suomalaisen finanssialan vastuullisuudesta. 

Henkivakuutussektorin vakavaraisuussuhde oli 173 prosenttia ja vahinkovakuutussektorin 220 prosenttia. Yhtiön vakavaraisuussuhteen tulee olla yli 100 prosenttia.

Vakavaraisuustarkastelujen riskiperusteisuus ja hyvä vakavaraisuus antavat Kivisaaren mielestä tilaa uudelle mietinnälle. FK on esittänytkin sosiaali- ja terveysministeriölle, että työeläkeyhtiöille annettu mahdollisuus tehdä asuntosijoituksia velkarahalla tulisi sallia myös henki- ja vahinkovakuutusyhtiöille. Samalla järjestelmästä tulisi kaikkien vakuutus­yhtiöiden osalta tehdä toistaiseksi voimassa oleva.

Tällä hetkellä työeläkeyhtiöillä on suunnitteilla tai rakenteilla noin 2 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin. ”Saman mahdollisuuden antaminen myös henki- ja vahinkovakuutusyhtiöille voisi lisätä määrää tuntuvasti. Se olisi tärkeä toimenpide työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi ja sitä kautta työllisyyden parantamiseksi”, Kivisaari linjaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat