FK vastustaa EU-johtajien ehdottamaa yhteistä talletussuojaa

Finanssialan Keskusliitto (FK) vastustaa EU-instituutioiden puheenjohtajien esittämää yhteistä eurooppalaista talletussuojajärjestelmää. Myös suurin osa Suomen politiikan vaikuttajista läpi puoluekirjon suhtautuu nihkeästi ajatukseen. Yli 70 prosenttia kaikista FK:n teettämään tutkimukseen osallistuneista vaikuttajista suhtautuu ehdotukseen kielteisesti ja vieläpä 36 prosenttia erittäin kielteisesti.

EU-instituutioiden puheenjohtajien laatimassa raportissa ehdotetaan pankkiunionimaille yhteisvastuuseen perustuvaa talletussuojajärjestelmää (European Deposit Insurance Scheme, EDIS), josta korvattaisiin tallettajien saatavat pankin mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa. Järjestelmä voisi rakentua esimerkiksi jälleenvakuutusperiaatteen pohjalle. Raportin mukaan talletussuojajärjestelmän luonnissa pitäisi edetä nopeasti ja hyödyntää nykyisen lainsäädännön antamia mahdollisuuksia.

FK:n pääekonomisti Veli-Matti Mattilan mukaan kotimaisen talletussuojajärjestelmän varat on käytettävä ainoastaan suomalaisten pankkien tallettajien saatavien turvaamiseen. Suomessa on rakennettu omaa talletussuojaa jo 1990-luvun lopulta lähtien. Kotimaisilta pankeilta on kerätty varoja sitä varten jo noin miljardi euroa. Se on merkittävästi yli EU:n talletussuojadirektiivissä edellytetyn tavoitetason. Eri euromaiden talletussuojajärjestelmät eroavat nykyään suuresti toisistaan sen suhteen, miten paljon niihin on ennakkoon kerätty varoja pankeilta.

”Suomen finanssiala kannattaa eri euromaiden talletussuojajärjestelmien yhdenmukaistamista mutta ei yhteistä talletussuojaa. Emme halua enää lisätä pankkien – ja viime kädessä niiden asiakkaiden – välistä yhteisvastuuta euroalueella. Yhteinen eurooppalainen kriisinratkaisurahasto tuo suomalaisille pankeille ja muille luottolaitoksille jo yli miljardin euron laskun”, Mattila sanoo.

Yhteistä talletussuojaa ehdottavan raportin ovat laatineet komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, euromaiden huippukokouksen puheenjohtaja Donald Tusk, euroryhmän puheenjohtaja Jeroen Dijsselbloem, EKP:n pääjohtaja Mario Draghi sekä EU-parlamentin puhemies Martin Schultz. Raportin nimi on ”Completing Europe’s Economic and Monetary Union”. Sitä käsitellään loppuviikolla EU-johtajien huippukokouksessa Brysselissä.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat