FK vetoaa hallitukseen: Nyt on oikea hetki purkaa monopoli ja parantaa yleisöjulkisuutta

Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mukaan nykyisellä hallituksella on vielä mahdollisuus avata kilpailua arvopaperikeskuspalveluihin ja  parantaa omistusten yleisöjulkisuutta. Finanssiala vetoaakin hallitukseen, että arvopaperikeskusasetuksen voimaansaattamisen yhteydessä tehtäisiin poliittinen päätös julkisen omistajarekisterin perustamisesta ja hallintarekisterikiellon kumoamisesta.  ”Mikäli tätä päätöstä ei tehdä nyt, julkisen omistajarekisterin perustaminen viivästyy pahasti”, Kauppi muistuttaa.

​”Pelkona on, että Suomen osakesäilytysmarkkinat jäävät kansallisesti suljetuksi järjestelmäksi eivätkä muut arvopaperikeskukset voi tarjota täällä palveluita. Se romuttaisi ennen pitkää arvopaperisektorimme kilpailukyvyn. Ainut hyötyjä olisi osakesäilytys- ja liikkeeseenlaskupalveluja Suomessa monopolin turvin tarjoava belgialainen Euroclear-konserni”, Kauppi toteaa.

Hallitusohjelman mukaan omistusten julkisuus pitää säilyttää nykytasolla. ”FK:n marraskuussa esittämä yleisöjulkisuusmalli toisi jopa merkittävän parannuksen omistustiedon saatavuuteen ja parantaisi toimittajien tiedonsaantia.”

”On tärkeää, että kaikki arvopaperien säilyttäjät sitoutuvat täyteen läpinäkyvyyteen. FK on ehdottanut, että hallintarekisteritilien tarjoaminen suomalaisille sijoittajille Suomi-osakkeiden osalta edellyttäisi liittymistä Patentti- ja rekisterihallituksen julkiseen omistajarekisteriin”, Kauppi toteaa.

”Avoimessa ja läpinäkyvässä demokratiassa tiedotusvälineillä ja kansalaisilla on oltava hyvät työkalut yhteiskunnallisen vallan ja omistusten välisten sidosten tarkkailemiseen. Tämä onnistuisi parhaiten uuden, nettipohjaisen, julkisen rekisterin avulla, joka helpottaisi muun muassa eri puolilla Suomea toimivien toimittajien työtä. Nykyään omistusten selvittäminen edellyttää käyntiä Euroclear Finlandin toimistossa Helsingissä.

FK:n mielestä on äärimmäisen tärkeää, että vielä tällä vaalikaudella lakiin otetaan perussäännökset julkisesta omistajarekisteristä. Siten rekisterin tekninen valmistelu pääsee alkamaan ja markkinoille luodaan oikeusvarmuutta pitäen silmällä mm. vuoden 2017 alussa tapahtuvaa T2S-järjestelmän käyttöönottoa. Lainsäädäntöteknisesti mahdollisuus laarimuotoisten tilien käyttöön avattaisiin kuitenkin vasta sitten, kun julkinen rekisteri on saatu valmiiksi. Tämä estäisi omistustiedon hajaantumisen siirtymäaikana. Lain voimaantulosta voitaisiin säätää erillisellä voimaantulolailla. Vastaavantyyppistä lainsäädäntöteknistä ratkaisua on käytetty muun muassa rakennettaessa sähköisen kiinteistökaupan teknisiä järjestelmiä.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat