FK:lta lausunto eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakien uudistuksesta

​Finanssialan Keskusliitto (FK) on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakien kokonaisuudistusta koskevasta arviomuistiosta. FK pitää tärkeänä, että lainsäädäntötyö aloitetaan arvioimalla perusteellisesti nykyinen toimintaympäristö sekä eläkesäätiöiden ja –kassojen eroavuudet ja ominaispiirteet.

FK:n näkemyksen mukaan sääntelyjen eriyttäminen turvaisi parhaiten keskenään kilpailevien työeläkeyhtiöiden ja muiden eläkelaitosten varaan rakennetun lakisääteisen työeläketurvamme, jota vastaava turva on käytännössä kaikkialla muualla EU:ssa monopolilaitosten harjoittamaa.

FK:n lausunto