FK:lta lobbauksen pelisäännöt

Finanssialan Keskusliitto on kirjannut auki ne toimintatavat, joilla se harjoittaa edunvalvontaa. FK on jo pitkään ollut mukana myös EU-komission vapaaehtoisessa avoimuusrekisterissä.

​Edunvalvontaa eli lobbausta on tehty Suomessa pitkään, mutta vasta viime vuosina siitä on puhuttu avoimemmin ja vaadittu toiminnalta suurempaa läpinäkyvyyttä.

”Avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimus yhteiskunnassa korostuu jatkuvasti. FK haluaa olla luotettava ja avoin yhteistyökumppani sidosryhmilleen ja osoittaa, että edunvalvonta on osa demokraattista keskustelua”, FK:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula korostaa.

”On erittäin tärkeätä, että valmistelussa olevista asioista käydään julkista keskustelua. Erilaiset näkemykset on tärkeä tuoda avoimesti esille ennen päätöksentekoa. Avoimeen demokratiaan kuuluu se, että päättäjät saavat tietoa valmisteltavien asioiden vaikutuksista ja eri näkökulmista”, Yli-Huttula toteaa.

FK:n lobbauksen pelisäännöt:
• Kerromme avoimesti, ketä edustamme ja mitkä ovat tavoitteemme.
• Otamme asioihin kantaa finanssialan edunvalvojan roolissa.
• Valmistelemme asiamme huolella yhdessä jäsentemme kanssa ja toimimme oikeaan aikaan.
• Kerromme kaikki asiaan liittyvät olennaiset näkökulmat, myös erilaiset mielipiteet.
• Varmistamme, että viestimme ymmärretään oikein.
• Emme anna tai vastaanota lahjoja, jotka voivat vaikuttaa omaan tai lahjan saajan päätöksentekoon.
• Vieraanvaraisuudessa noudatamme tavanomaisia ja kohtuullisia järjestelyjä.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat