FK:lta uusi malli: Omistustiedot saataville reaaliaikaisesti

EU:n arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanon yhteydessä on tullut esille tarve järjestää suomalaisten osakeomistusten yleisöjulkisuus uudella tavalla. Tavoitteena on ollut sekä osakesäilytyksen avaaminen kilpailulle että omistusten julkisuuden turvaaminen vähintään nykyisenkaltaisena. Kilpailun täysimittainen avaaminen vaatisi Suomessa hallintarekisterikiellon poistamista.

Valtiovarainministeriön arvopaperikeskusasetustyöryhmä esitti kesällä yleisöjulkisuuden toteuttamista Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämällä julkisella rekisterillä, joka päivitettäisiin neljästi vuodessa. Esitystä on julkisuudessa pidetty avoimuuden kannalta riittämättömänä. Niin ikään täsmentyneet poliittiset linjaukset edellyttävät julkisuusmallin uudelleenarviointia ja kehittämistä.

Arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanon jatkovalmistelussa Finanssialan Keskusliitto (FK) ei lukkiutunut VM:n työryhmän kesällä esittämään yleisöjulkisuusmalliin vaan lähti kehittämään uutta mallia, jossa esimerkiksi tietoa tarvitseva toimittaja saisi omistajatiedot reaaliaikaisesti pyynnöstä suoraan suomalaisten pankkien hallintarekisteröidyiltä tileiltä (ns. on-demand –malli). Valtiovarainministeri Antti Rinteen viime perjantaina julkistetussa lakiluonnoksessa uusi julkisuusmalli on mainittu, mutta sitä ei esitetty jatkovalmisteluun.

FK ihmettelee, miksi ministeri hylkäsi esityksessään omistuksen yleisöjulkisuutta ja toimittajien työkaluja selvästi parantavan mallin. Lisäksi Rinteen malli avaa kilpailua arvopaperikeskuspalveluissa vain näennäisesti. Suomalaiset pankit jäisivät eriarvoiseen asemaan eurooppalaisiin kilpailijoihinsa verrattuna. Esitys myös käytännössä säilyttäisi Euroclear Finlandin monopolin osakesäilytyksissä Suomessa.

FK:n uusi julkisuusmalli pähkinänkuoressa

  • Pankit ovat rakentamassa viranomaisten tilitietokyselyjen tehostamiseksi yhteistä tietojenkyselyjärjestelmää. Samantyyppistä järjestelmää voitaisiin hyödyntää myös yleisön tekemissä kyselyissä, joita on FK:n tietojen mukaan noin 200 – 400 vuodessa. Arviolta 500 000 – 700 000 viranomaiskyselyn rinnalla yhtenäinen järjestelmä tuottaisi synergiahyötyä.
  • Pankit ovat osakeomistuksissa tiedon alkulähde. Kyselyjärjestelmän luomisessa olisikin kyse lähinnä tietojärjestelmien sopeuttamisesta muuttuvaan lainsäädäntöön eikä niinkään suuren kokoluokan järjestelmäuudistuksesta.
  • Siirtymäaikaa kyselyjärjestelmään luomiselle tarvittaisiin 6–12 kuukautta. Ratkaisu ei olisi riippuvainen arvopaperikeskuksesta, jossa arvopaperit on laskettu liikkeelle, kun säilyttäjä on Suomessa.
  • Omistustiedot saisi pyynnöstä reaaliaikaisesti suomalaisten pankkien hallintarekisteröidyiltä tileiltä.
  • Niin viranomaisten kuin suuren yleisönkin tietokyselyt tehtäisiin standardoidun ja automatisoidun, sähköisen pyyntö- ja vastauslomakkeen välityksellä.
  • Hallintarekisteritilejä suomalaisille sijoittajille saisivat tarjota ainoastaan sellaiset pankit, jotka rakentavat raportointiyhteyden uuteen julkisuusrekisteriin.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat