EU

FK:n EU-vaalitavoitteet: Ylisääntely tukahduttaa

Finanssialan Keskusliitto on julkaissut kolmetoista tavoitettaan tuleviin EU-parlamenttivaaleihin.  Toimitusjohtaja Kaupin mukaan tavoitteita yhdistää ylisääntelyn välttäminen. Tavoitteet yksityiskohtaisine perusteluineen löytyvät FK:n verkkosivuilta. Ensi viikosta alkaen FK pureutuu kerran viikossa tarkemmin kuhunkin vaalitavoitteistaan.

Yhteisten valvontaperiaatteiden saaminen finanssialalle, yritysrahoituksen vaihtoehtojen lisääminen, yleispankkimallin kannattaminen, kaikki edellä luetellut ovat Finanssialan Keskusliiton EU-vaalitavoitteita. Toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mukaan niiden ja myös muiden FK:n vaalitavoitteiden taustalla välkkyvä perusajatus on välttää finanssialaa koskevaa ylisääntelyä.

”Tähtäämme näillä tavoitteillamme sellaiseen Eurooppaan, jossa kotitaloudet pärjäisivät hyvin ja pienillä ja keskisuurilla yrityksillä olisi mahdollisuus luoda vaurautta ja hyvinvointia niin paljon kuin suinkin”, Kauppi kertoo. Hetkinen, miksi Kauppi puhuu PK-yrityksistä, kun hän esittelee finanssialan tavoitteita EU-vaaleihin? ”Finanssiala ei voi hyvin, jos maanosan talous ei voi hyvin. Euroopan tulevaisuus on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, kun suurteollisuus hakeutuu ison kysynnän- ja väestönkasvun maihin. Työllisyys lepää entistä enemmän pienten harteilla! Näiden yritysten kasvua on edesautettava.”

Sääntelyn lasku valuu asiakkaalle

Kaupin mukaan finanssialalle sälytetyt säännökset ovat entistä monimutkaisempia, ja niihin tutustuminen ja toimintatapojen ja tietojärjestelmien muuttaminen säädösten mukaiseksi käy finanssialan yrityksille kalliiksi. Lopulta kalliit säännökset valuvat asiakkaiden niskoihin kallistuneisiin rahoitus- ja palveluhintoihin.

”Pankkisektorin rooli yritysten rahoittajana on erittäin merkittävä: Euroopassa jopa ¾-osaa yritysrahoituksesta on pankkirahoitusta. Suomessa luku on tätäkin suurempi. Muitakin rahoitustapoja kuin perinteistä pankkirahoitusta olisi hyvä kehittää”, Kauppi sanoo. Päättelyketju on selvä: jos yritysten rahoituksen hinta kallistuu tai saanti vaikeutuu sääntöjen vuoksi, käy se kipeästi maanosan talouskasvun nilkkaan.

FK:n EU-vaalitavoitteet löytyvät kokonaisuudessaan FK:n verkkosivuilta Kannanotot-osiosta. Jokainen vaalitavoite käydään vielä erikseen läpi viikoittain FK:n verkkosivuilla ilmestyvässä juttusarjassa.