EU

FK:n eurovaalitavoitteet: Suomen arvopaperimarkkinoiden kilpailukyky turvattava

EU:n arvopaperimarkkinoiden sääntely on uudistettu lähes kokonaan kuluneen parlamenttikauden aikana. Uudet EU-säännöt kattavat arvopaperimarkkinoiden koko kuvan. Ne koskevat mm. sijoituspalveluiden tarjoamista sekä arvopaperimarkkinoiden tausta- ja kauppapalveluiden, kuten pörssien ja muiden markkinapaikkojen, keskusvastapuolten ja arvopaperikeskusten toimintaa.

​Sääntelyn muovaamat muutokset näkyvät koko arvopaperikaupan arvoketjussa. Suomalaisilla osakkeilla ja muilla arvopapereilla käydään kauppaa lukuisissa eri pörsseissä ja markkinapaikoilla. Tehdyt kaupat määritetään niin ikään maamme rajojen ulkopuolella toimivissa keskusvastapuolissa. Lisäksi vuoden 2017 alkupuolella Suomessa otetaan käyttöön TARGET2–Securities –järjestelmä (T2S), jonka myötä raha ja arvopaperit vaihtavat omistajaa Euroopan keskuspankin keskitetyssä järjestelmässä. Hankkeen päämääränä on poistaa arvopaperikaupan selvityksessä olevat kansalliset rajat ja lisätä samalla selvityksen turvallisuutta.

Johtava lakimies Tuomas Majuri Finanssialan Keskusliitosta sanoo, että suurten kansallisten uudistusten sijaan Suomen markkinoiden elinvoimaisuutta on tuettava pienillä ja oikein kohdennetuilla toimenpiteillä. Esimerkiksi verolainsäädäntöä olisi kehitettävä siten, että pieniä kasvuyrityksiä kannustetaan listautumaan.

”Karkeasti arvioiden noin 90 prosenttia Suomessa sovellettavasta finanssialan normistosta perustuu jatkossa suoraan velvoittavaan EU-sääntelyyn. Suomen markkinoiden kilpailukyvyn kannalta on ratkaisevaa, miten hyvin jäljelle jäävä liikkumavara osataan hyödyntää.”

Majurin mukaan arvopaperimarkkinoita koskevan uuden sääntelyn täytäntöönpanossa on turvattava terve kilpailu ja markkinoiden yhteentoimivuus kansainvälisten finanssialan yritysten ja kotimaisten palveluntarjoajien kesken. Erityisesti Suomen kaltaisilla pienillä reunamarkkinoilla tämä on tärkeää.

Majuri korostaa myös, että arvopaperimarkkinoiden taustapalveluihin, kuten arvopaperien säilytykseen ja selvitykseen liittyvät monopolistiset rakenteet on purettava. ”Jotta EU:n sisämarkkinat pääsevät tehokkaasti toimimaan, on kaikki markkinainfrastruktuuriin liittyvät esteet voitava avata.”

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat