FK:n Kauppi EPP:n kokouksessa Turussa: Pankkiunioni ei ole ratkaisu nykyisiin ongelmiin

Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi ei pidä pankkiunionia ratkaisuna EU-maiden ongelmiin. ”EU-maiden pankkien yhteisvastuu ei ole pidemmälläkään aikavälillä oikea kehityssuunta moraalikato-ongelmien vuoksi”, toteaa Kauppi puheenvuorossaan Euroopan kansanpuolueen ryhmän, EPP:n kokouksessa Turussa tänään.

​Kauppi sanoo, että pankkiunioni tarkoittaisi käytännössä EU-maiden pankkien keskinäistä yhteisvastuuta.

”Viime kädessä kyse olisi pankkien asiakkaiden keskinäisestä yhteisvastuusta, koska kriisienhoidon kulut perittäisiin pankeilta, jotka puolestaan joutuisivat siirtämään kustannusrasitteen eteenpäin asiakkailleen.”

Kauppi muistuttaa, että aina, kun puhumme yhteisvastuusta, on otettava huomioon moraalikadon riski.

”On tärkeää välttää taloudessa sellaisten rakenteiden luomista, joihin sisältyy merkittävä moraalikadon mahdollisuus.”

”Pankkiunioni ei olisi ratkaisu nykyiseen kriisiin: se ei auttaisi kriisimaiden pankkijärjestelmien rakenteellisten ongelmien ratkaisemista. Nämä ongelmat on pankkien omistajien ja isäntävaltioiden hoidettava kuntoon. Hyvin asiansa hoitaneiden maiden pankkien ja niiden asiakkaiden ei pidä joutua muiden maksumieheksi”, Kauppi toteaa.

”Eri maiden lähtökohdat pankkiunionin perustamiseen olisivat hyvin erilaiset ilman nykyistä akuuttia kriisiäkin. Suomessa pankit ovat vakavaraisia ja niiden stressinsietokyky on hyvä, kuten Finanssivalvonnan juuri julkistamat stressitestilaskelmat osoittavat. Sen sijaan monissa muissa EU-maissa tilanne on heikompi niin ennakkovarautumisen kuin pankkien kunnonkin osalta”.

Huomenna torstaina alkaa Eurooppa-neuvoston huippukokous, jossa yksi kokouksen pääaiheista on keskustelu eurooppalaisen pankkiunionin luomisesta. Unioniin sisällytettäisiin todennäköisesti yhteinen talletussuojajärjestelmä, yhteinen kriisienhallintajärjestelmä (mukaan lukien toimien rahoitukseen käytettävä kriisienhallintarahasto) sekä yhteinen pankkivalvontaviranomainen, joka valvoisi ainakin systeemisesti merkittäviä monikansallisia pankkeja yhteisin pelisäännöin.

Finanssialan Keskusliitto näkee huippukokouksen teemoissa myös myönteisiä asioita. FK:n mukaan monissa maissa toimivien, systeemisesti merkittävien pankkien valvontaa voidaan kehittää edelleen.

”Yksi mahdollisuus olisi, että valvontaa hoitaisi yhteinen EU-tason viranomainen yhtenäisin pelisäännöin (single rule book). Tämänkaltaisen valvontajärjestelmän toteuttaminen ei kuitenkaan edellytä pankkiunionia”, Kauppi sanoo.

”Mahdolliset pankkiunionia koskevat ehdotukset on valmisteltava EU:ssa huolella, ja ehdotusten kokonaisvaikutukset niin pankkeihin kuin koko kansantalouteen pitää arvioita hyvin tarkkaan. Näin suurissa asioissa ei voida tehdä hätiköityjä ratkaisuja”, Kauppi korostaa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat