FK:n Kauppi: Finanssiala ottaa hiiliriskin huomioon liiketoiminnassaan – ympäristö kiittää

Finanssialan toimilla on ohjaava vaikutus ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ympäristöystävällisen sijoittamisen merkitys maailmalla on nousussa, ja ala reagoi siihen tarjoamalla mahdollisuuksia vastuulliseen sijoittamiseen. Moni institutionaalinen sijoittaja on vetänyt sijoituksiaan pois ilmastolle haitallisista sijoituksista. Yrityslainoituksessa runsaasti päästöjä aiheuttavat yritykset joutuvat luottoriskiarvioinnissa kovempaan kategoriaan.

​Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mielestä finanssiala vaikuttaa jo nyt toimillaan ilmastonmuutosta hidastavasti. Tie on kuitenkin vasta alussa.

”Esimerkiksi sijoittamista lähestytään alalla nykyisin kokonaisprosessina, jossa tarkastellaan kaikkia vastuullisuuden elementtejä. Siinä arvioidaan ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja yrityksen hyvän hallintotavan toteutumista”, Piia-Noora Kauppi kertoo.

Alan on tulevaisuudessa myös arvioitava uudestaan runsaasti päästöjä aiheuttavien yritysten lainojen niin sanottu hiiliriski. Päästörajoitusten myötä raskaiden päästöjen yritysten arvo voi laskea rajusti, mikä vaikuttaa lainanhoitokykyyn. ”Olennaista on saada alalla hyvä käsitys siitä, millainen ilmastoriskin arvo on. Tämä työ on vasta aluillaan”, Kauppi sanoo.

Vakuutusalan näkökulmasta ilmastonmuutoksen estäminen on ensiarvoisen tärkeää. Ilmastonmuutoksen myötä erilaiset sään ääri-ilmiöt, kuten tulvat ja hirmumyrskyt lisääntyvät, mikä aiheuttaa valtavia vahinkoriskejä.

Suomalaisen finanssialan kaksi konkreettista sitoumusta

Suomalainen finanssiala on tehnyt myös muunlaisia, konkreettisia ilmastotekoja kahden sitoumuksen muodossa. Toisessa kyse on yritysten talousdatan sähköisen siirron standardoinnista ja sujuvoittamisesta ja toisessa siitä, että autojen rekisteröinnin ja liikennevakuuttamisen voi hoitaa samassa verkkopalvelussa ilman käyntiä paikan päällä. Neljän vuoden aikana näin arvioidaan säästyvän miljoona automatkaa.

Talousdatan siirron kehittäminen ei juuri näy tavallisen ihmisen arjessa, mutta työajan säästönä ja paperittomuutena säästöt ovat isoja. Autojen rekisteröinti ja vakuuttaminen sähköisenä palveluna taas on asiakkaalle paitsi halvempaa, myös kätevämpää.

”Näissä sitoumuksissa on kyse juuri sellaisista koko systeemiä muuttavista teoista, joilla ympäristöystävällinen toiminta muuttuu normaaliksi toimintatavaksi. Silloin kuluttajan ei tarvitse joka hetki pohtia tekojensa ympäristövaikutuksia”, Kauppi toteaa.