FK:n Kauppi: Finanssialan tehostamistoimet vaikuttavat myös FK:hon

Finanssialan Keskusliiton (FK) hallitus on tänään 14.11.2013 kokouksessaan hyväksynyt yksimielisesti uudet talousraamit FK:n toiminnalle. Linjausten vahvana strategisena tahtotilana on, että FK edustaa finanssialaa yhtenäisenä ja tehokkaana edunvalvojana.

​FK:n budjetti ensi vuonna on 10,4 miljoonaa euroa sisältäen finanssialan jäsenmaksut kansainvälisille kattojärjestöille. Jäseniltä peritään erikseen Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsenmaksu, joka on yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 budjettiraami on 10 miljoonaa euroa. Tämän vuoden budjetti on 12,2 miljoonaa euroa.

FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi pitää ymmärrettävänä, että FK:n jäsenyrityksissä tehtävät säästöt vaikuttavat yhteisen toimialajärjestön talouteen.

”Kaksi vuotta sitten uudistetun strategian mukaan FK:n resursseja on keskitetty edunvalvontatyöhön. Finanssialan toimintaympäristö on tällä hetkellä poikkeuksellisen haasteellinen moninkertaistuneen EU-sääntelyn vuoksi. FK:n hallitus on ottanut nämä haasteet huomioon talouslinjauksissaan”, Kauppi korostaa.

Kaupin mukaan strategiauudistuksen yhteydessä aloitettua toiminnan tehostamista jatketaan. ”FK:n perustehtävänä on rakentaa jäsenille toimintaympäristöä, jossa ne voivat terveellä liiketoiminnallaan lisätä suomalaisten hyvinvointia. Tätä työtä teemme täysillä FK:n toimistossa yhdessä jäsentemme kanssa”, Kauppi tähdentää.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat