FK:n Kauppi: Hallitukselta ymmärrettävä ratkaisu

Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi pitää ymmärrettävänä, että hallitus nyt valtavan kohun keskellä luopuu hallintarekisterikiellon kumoamisesta. On tärkeää, että EU:n arvopaperikeskusasetuksen edellyttämät muutokset saatetaan nyt Suomessa voimaan vajavaisenakin. Arvopaperimarkkinamme ei kuitenkaan ole yhteensopiva EU:n sisämarkkinoiden kanssa, mikä on pitkän päälle Suomelle kestämätön tilanne. Kauppi toteaakin, että hallintarekisteriasia pitää ratkaista lähitulevaisuudessa.

​Kauppi muistuttaa, että Suomessa toimivat pankit ovat täysin sitoutuneet avoimuuteen eikä niiden hallintarekisteritileille olisi voinut piilottaa pörssiomistuksia. ”Omistusten läpinäkyvyyden olisi taannut reaaliaikainen yleisöjulkisuusmalli. Viranomaisten huolet ulkomaisille hallintarekisteritileillä säilytettävien omistusten tiedonsaannin haasteista on otettava vakavasti. Vallanpitäjien pörssiomistusten piilottaminen ulkomaille on estettävä.”

Suomen pitää Kaupin mukaan nostaa myös EU-pöydissä esille, että EU:ssa otettaan käyttöön samanlaiset avoimuuden pelisäännöt omistuksista kuin Suomessa.

Kauppi sanoo, että hallintarekisteröintikiellon aikaansaama epäselvä oikeustila ei ole eduksi Suomen arvopaperimarkkinoille. Ulkomaiset palveluntarjoajat tarjoavat rajan yli suomalaisille sijoittajille mahdollisuuden omistaa suomalaisia osakkeita ulkomaisten hallintarekisterien kautta. Epäreilu kilpailutilanne ja hallintarekisteröintikiellon ylläpitämä osakesäilytyksen monopoli voivat siirtää suomalaisten omistuksia enenevässä määrin ulkomaisille hallintarekisteritileille.