FK:n Kauppi: Kiireellä ei saa pilata pankkivalvontaa

Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi pitää tärkeänä, että eurooppalaisen pankkivalvonnan valmistelu tehdään huolella. EU-huippukokous päätti perjantain vastaisena yönä, että lainsäädännöllinen valmius yhteiseen pankkivalvontaan on tarkoitus rakentaa vielä loppuvuoden aikana.

​Myös yhteisen valvonnan käyttöönottoaikataulua täsmennettiin niin, että se tapahtuu vuoden 2013 aikana.

”Pankkiunionin vaikutuksia niin pankkeihin kuin koko kansantalouteen ei ole vielä kyetty arvioimaan, joten EU-johtajien asettama aikataulu on edelleen poikkeuksellisen tiukka. Kiireellä ei saa pilata yhteistä pankkivalvontaa, jonka on oltava toimiva ja tehokas”, Kauppi korostaa.

Kauppi yhtyy pääministeri Jyrki Kataisen näkemykseen, että pankkiunionin ei ole tarkoitus olla vain euromaiden väline, vaan rakentamisvaiheessa on lisättävä järjestelmän houkuttelevuutta niin, että mahdollisimman moni maa haluaa tulla siihen mukaan.

”On muistettava, että euron ulkopuolisille maille pankkivalvonnan keskittäminen Euroopan keskuspankin (EKP) alaisuuteen on vaikeaa, koska komission alkuperäisen ehdotuksen perusteella näillä mailla olisi vain rajoitettu päätöksenteko-oikeus. Lisäksi on huolehdittava siitä, että pankkien valvonta ja EKP:n rahapolitiikka pysyvät tiukasti toisistaan erillään. Muun muassa näiden asioiden vuoksi myös valmisteluun on saatava lisäaikaa”, Kauppi sanoo.

Kauppi muistuttaa, että suomalainen finanssiala suhtautuu perusmyönteisesti yhteiseen pankkivalvontaan, joka on ensimmäisen askel kohti pankkiunionia.

”Se on parhaimmillaan myös suomalaisten pankkiasiakkaiden etu. Pankkiunionin rakentamisessa on pidettävä huolta, että suomalaisten pankkiasiakkaiden maksettavaksi ei sälytetä muualla syntyneitä tappioita. Pankkiunioniin ei pidä siis sisällyttää yhteistä eurooppalaista talletussuojajärjestelmää ja kriisinhallinnan rahoitusta”, Kauppi linjaa.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, puh. 020 793 4210
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat