FK:n Kauppi: Lainakatto edellyttää ASP:n uudistamista

Asuntolainojen lainakatto eteni eduskunnassa tiistaina, kun talousvaliokunta otti siihen myönteisen kannan. Ehdotus lainakatosta sisältyy hallituksen esitykseen laiksi luottolaitostoiminnasta. Asunnon ostajille on tulossa 90 prosentin lainakatto suhteessa vakuuksien arvoon. Ensiasunnon ostajille katto on 95 prosenttia. Ehdotus vastaa pitkälti pankkien nykyistä käytäntöä.

Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi muistuttaa, että lainakatto iskee erityisesti ensiasunnon ostajiin. ”Talousvaliokunta kiinnittää oikealla tavalla huomiota ensiasunnon ostajien tilanteeseen mietinnössään. Valiokunnan mukaan on tarpeen seurata lainakattosääntelyn vaikutuksia tarkoin mm. siltä osin, ettei se tee ensiasunnon ostamis­ta kohtuuttoman vaikeaksi.” Kaupin mukaan finanssiala tukee vahvasti talousvaliokunnan näkemystä, että sääntelyn tavoittei­den saavuttamista voitaisiin edelleen tehostaa esimerkiksi nostamalla asuntosäästöpalkkiojärjestelmän (ASP) yläikärajaa ennakkosäästämi­sen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Nuorten asunnonhankinta edellyttää Kaupin mukaan ASP:n uudistamista nykyistä kannustavammaksi. ”Säästämisen ala- sekä yläikärajoja on väljennettävä. ASP:n ikärajat ovat aikansa eläneitä, koska ensiasunnon hankinta on myöhentynyt. Lisäksi ASP-korkotukilainojen enimmäismääriä on tarkistettava, jotta ne ovat linjassa vallitsevan asuntohintatason kanssa”, Kauppi sanoo. FK esittää, että tulevissa minihallitusneuvotteluissa tehdään päätöksiä ASP:n uudistamisesta. Kaupin mukaan uudistukset ASP:iin on tehtävä pikaisesti, jotta lainakattosaääntelyn voimaan tulon siirtymäaikaa voidaan hyödyntää. ”Ennakkosäästämisen pitää olla mahdollisimman pitkäjänteistä.”

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat