FK:n Kauppi: Monikanavarahoitusryhmältä eväät seuraavalle hallitukselle

Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtajan Piia-Noora Kaupin mukaan nyt tehty työ sosiaali- ja terveyspalvelujen erilaisista rahoitusmalleista tarjoaa hyvät eväät tulevan hallituksen päätöksenteolle. STM:n monikanavatyöryhmä julkisti raportin torstaina 26.3. Kauppi oli mukana työryhmän työssä.

”On tärkeää, että vaihtoehdot on laadittu laajan parlamentaarisen ja eri sidosryhmien työn tuloksena, vaikka yhteinen näkemys rahoitusmallista on vielä kaukana. Seuraavan vaalikauden alussa on aika tehdä poliittinen päätös monikanavarahoituksen uudistamisesta”, Piia-Noora Kauppi painottaa.

Kaupin mielestä uudistusten on kannustettava kansalaisten valinnanvapauden lisäämiseen, mutta myös siihen että he käyttävät vapaaehtoisesti omaa rahoitustaan täydentääkseen yhteiskunnan tarjoamia palveluita.

”Oma rahoitus ei saa kuitenkaan pienentää kansalaisen oikeutta julkiseen rahoitukseen. Omaisuutta on voitava turvallisesti kartuttaa. Yksityinen varallisuus tukee hyvinvointipalvelujen rahoitusta ja vain yksityistä rahoitusta hyödyntämällä voidaan ylläpitää hyvinvointivaltiota. Omaisuuden takavarikointi seniorivaiheessa ei kannusta ketään säästämään työuran aikana”.

Kaupin mukaan palveluiden kokonaisrahoituksen turvaamiseksi on palvelusetelijärjestelmää laajennettava ja yhdenmukaistettava.

”Erityisen tärkeätä palvelusetelijärjestelmä on ikääntyneiden hyvinvointipalveluissa. Palvelusetelin käyttö vanhushoivan rahoituksessa on yhteiskunnalle keino keventää kansantalouden kuormitusta ja kestävyysvajetta. Palveluseteliä käytettäessä voittajia olisivat kuluttajat ja kansantalous”, Kauppi toteaa.