EU

FK:n Kauppi: Pääomamarkkinaunionista apua kasvuyrityksille

EU:n komissio on julkistanut toimintasuunnitelman EU:n pääomamarkkinaunionin rakentamisesta. Komissio suoritti aiemmin julkisen kuulemisen unionin piirissä siitä, miten markkinoita tulisi konkreettisesti kehittää. Finanssiala pitää toimenpiteitä pääosin hyvinä.

​Pääomamarkkinaunionin (Capital Markets Union) tarkoituksena on turvata yrityksille nykyistä monipuolisempi rahoitushuolto, tehostaa markkinoiden toimintaa ja antaa sijoittajille monipuolisemmat sijoitusmahdollisuudet kasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi. Vaihtoehtojen monipuolistuminen on eduksi esimerkiksi start-up-yrityksille.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeettomat lainsäädäntöön ja valvontaan liittyvät sisämarkkinoiden esteet on purettava ja rajat ylittävää kilpailua lisättävä.

Rahoituksen saatavuus Suomessa hyvä

”Finanssialan Keskusliitto kannattaa yhteismarkkinoiden kehittämistä EU:ssa. Tämä on tehtävä ensisijaisesti esteitä poistamalla, ei luomalla uutta sääntelyä. Yritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistaminen on kannatettavaa, vaikka rahoituksen saatavuus Suomessa on hyvällä tolalla”, FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi toteaa.

Komissio sai toukokuussa päättyneeseen kuulemiseen yli 700 vastausta, joiden pohjalta se on työstänyt tänään julkaistun toimintasuunnitelman.

Pääomamarkkinaunioni ei ole EU:n pankkiunionin kaltainen rakenteellinen uudistus, vaan komission toimintasuunnitelma. Se koostuu useista pienemmistä hankkeista, joiden avulla pyritään luomaan koko EU:n alueelle hyvin säännellyt ja täysin yhdentyneet pääomamarkkinat. Hanke on yksi EU:n komission päätavoitteista vuoteen 2019 mennessä.