FK:n Kauppi: Rakennelinjauksiin mukaan vanhushoivan uudet rahoituskeinot

Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi pitää ehdottoman tärkeänä, että hallituksen rakennepoliittiset linjaukset viedään käytäntöön.”Nyt ei ole varaa niistä lipsua. Hallituksen pöydällä on eväät, joiden avulla Suomen talouden suunta voidaan saada nousukiitoon. Hallituksen pitää myös sitoutua keksimään uusia keinoja, mikäli nyt päätetyt rakennepoliittiset linjaukset eivät riitä kestävyysvajeen umpeen kuromiseen”, Kauppi sanoo.

​”Hyvinvointiyhteiskunnalle joudutaan jättämään jäähyväiset, mikäli rakenneuudistuksia ei tehdä. Rakenneuudistuspakettiin pitää sisällyttää myös vanhushoivan uudet rahoitusinstrumentit, joille on kysyntää suurten ikäluokkien siirtyessä vanhusikään. Merkittävä osa palveluntarvitsijoista joutuu käyttämään yksityistä varallisuuttaan palvelujen rahoittamiseksi.”

Työuran pidentäminen edellyttää Kaupin mukaan rohkeita ja ennakkoluulottomia päätöksiä. ”Esimerkiksi opintotukiremontti on tarpeen, koska opintotuen pitää kannustaa opiskelijoita tutkinnon suorittamiseen nykyistä lyhyemmässä ajassa.”

Kaupin mukaan hallituksen keväinen päätös alentaa yhteisöveroa oli myönteinen viesti, jonka kasvua vauhdittavat vaikutukset tulevat näkyviin talouden elpyessä.

”Finanssiala pitää tarpeellisena hallituksen linjausta edistää pk-yritysten joukkovelkakirjamarkkkinoiden syntymistä yritysrahoituksen saatavuuden monipuolistamiseksi. Tärkeätä on myös selvittää keinoja pörssin toimintaedellytysten parantamiseksi ja kasvuyritysten listautumiskynnyksen alentamiseksi.”

Kaupin mielestä hallituksen pyrkimys vauhdittaa asuntorakentamista on myös tervetullut uudistus.

”Hallitus esittää muutoksia työeläkeyhtiöiden sijoitustoimintaa ohjaavaan säännöstöön, jotta se mahdollistaisi työeläkeyhtiöiden nykyistä suuremman asuntosijoittamisen. Työeläkeyhtiöille pitää antaa muutenkin nykyistä paremmat mahdollisuudet harjoittaa suoraa kiinteistösijoittamista.”

Kaupin mukaan suomalainen elinkeinoelämä tarvitsee menestyäkseen suotuisat ja ennustettavat toimintaolosuhteet.

”Finanssiala kannattaa pääministeri Jyrki Kataisen viime viikolla tekemää esitystä, että EU-säädösviidakkoa perataan työllisyyden nimissä. Säädösten karsintatalkoot on sisällytettävä hallituksen työlistalle. Uusia työpaikkoja ei synny, mikäli esimerkiksi finanssialan sääntelyä kiristetään edelleen sekä veroja lisätään. Kasvava lisärasitus hyydyttää finanssialan mahdollisuuksia toimia talouden ja hyvinvoinnin moottorina”, Kauppi korostaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat