FK:n Kauppi: Stressitestit osoittivat, ettei yhteisvastuuta pidä lisätä

Tuoreiden stressitestien mukaan EU-maiden pankkien kunto on keskimäärin kohentunut mutta erot pankkien välillä ovat yhä monelta osin merkittäviä. Stressitestit osoittavat, että suurimmat Suomessa toimivat pankit ovat vahvoja ja vakavaraisia. Eräissä euromaissa on kuitenkin kiire jatkaa pankkien tervehdyttämistoimia. Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mukaan pankkien väliset kuntoerot osoittavat, että yhteisvastuun lisäämistä koskevat suunnitelmat on pankkiunionissa syytä laittaa jäihin.

Euroopan pankkiviranomainen EBA julkisti myöhään perjantaina uusimpien stressitestiensä tulokset. Testeissä oli mukana 51 eurooppalaista pankkia. Suomesta niihin osallistuivat OP Osuuskunta sekä Nordean ja Dansken suomalaiset tytäryhtiöt osana emoyrityksiään. Testeissä arvioitiin pankkien vakavaraisuuden kehittymistä erilaisissa talouskehitystä koskevissa skenaarioissa.

”Testit osoittivat, että suurimmat Suomessa toimivat pankit ovat terveitä ja vahvassa kunnossa. Sama koskee laajemmin pohjoismaisia pankkeja. Niiden vakavaraisuus säilyi hyvänä myös skenaariossa, jossa talouskehitys oli selvästi ennustettua heikompi. Kokonaisuudessaan tämä on hieno tulos. Se osaltaan myös hälventää niitä pelkoja, joita eräillä tahoilla on esitetty pankkisektorimme pohjoismaisten kytkentöjen tuomista mahdollisista riskeistä”, FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi toteaa.

Testitulosten perusteella eurooppalaiset pankit ovat nyt paremmassa kunnossa kuin vielä muutama vuosi sitten. Ne ovat hankkineet lisää omia varoja ja siivonneet taseitaan. Näistä toimista huolimatta erityisesti Italian pankkisektorilla on yhä suuria ongelmia. Myös eräiden muiden euroalueen maiden pankkien kunto horjahti testeissä selvästi mutta säilyi kuitenkin kohtuullisena. Kauppi muistuttaa, että testien ulkopuolelle jäi lisäksi tuhansia pienempiä pankkeja, joiden kuntoa ei ole arvioitu yhdenmukaisella ja kattavalla tavalla.

”Euroopan talouden vakauden takaamiseksi on tärkeätä, että monissa Euroopan maissa on jatkettava pankkien kuntoon laittamista. Euroopan pankkijärjestelmän vakaus on meidän kaikkien etu ja siihen on määrätietoisesti pyrittävä. Samalla on pantava jäihin suunnitelmat, joilla yritetään kasvattaa pankkien välistä yhteisvastuuta pankkiunionissa. Erityisesti tämä koskee yhteisen eurooppalaisen talletussuojan luomista. Nykyisenkaltaiset pankkien kuntoerot johtaisivat epäoikeudenmukaiseen taakanjakoon, jos yhteisvastuuta edelleen lisättäisiin. Siitä kärsisivät vastuullisesti asiansa hoitaneet Suomessa toimivat pankit ja niiden asiakkaat”, Kauppi painottaa.