FK:n Kauppi: Talletussuojasta pidettävä tiukkaa huolta

Finanssialan Keskusliitto (FK) pitää tärkeänä rahoitusmarkkinakriisien ratkaisua koskevaa uutta lainsäädäntöä, jonka keskeisenä tavoitteena on omistaja- ja sijoittajavastuun voimaan saattaminen. FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mukaan talletussuojasta on pidettävä tiukasti huolta uudessa lainsäädännössä. Hallitus antoi eduskunnalle torstaina lakiesityspaketin, jolla on tarkoitus saattaa voimaan muun muassa kriisinratkaisua koskeva EU-direktiivi sekä talletussuojadirektiivin muutos.

​Kauppi korostaa, että esitys sisältää kriisinratkaisutoimenpiteiden ohella myös vaatimuksia, joilla tähdätään luottolaitosten kriisien ennaltaehkäisyyn ja parannetaan valmiutta nopeiden toimenpiteiden toteuttamiseen. Sääntely ei siis koske vain ongelmiin ajautuneita toimijoita.

Kaupin mukaan uudesta sääntelystä aiheutuu luottolaitoksille ja viime kädessä niiden asiakkaille merkittäviä kustannuksia erityisesti yhteiseurooppalaiseen kriisirahastoon kerättävien maksujen vuoksi. ”Kustannustaakasta johtuen on pidettävä huolta, että säännösten hyödyt näkyvät pitkällä aikavälillä Euroopassa rahoitusvakauden vahvistumisena ja kriisien todennäköisyyden pienenemisenä.”

FK:n mukaan kilpailuneutraliteettisyistä sijoittajavastuu on saatettava voimaan kaikissa EU-maissa samanaikaisesti.

FK pitää ehdottoman tärkeänä, että lakiesityksellä ei heikennetä talletussuojaa eikä muuteta nykyiseen Talletussuojarahastoon jo kerättyjen varojen ja EU:n talletussuojadirektiivin nojalla perustettavaan uuteen talletussuojarahastoon jatkossa kerättävien varojen käyttötarkoitusta eli talletusten suojaamista.

Ratkaisu, jossa toimiala jatkossakin hallinnoi nykyisen Talletussuojarahaston varallisuutta eri tilanteissa, on finanssialalle merkittävä. Kaupin mukaan nykyisen Talletussuojarahaston olemassaolon jatkuminen vähentää myös riskiä ylijäämävarojen ajautumisesta valtion budjetin katteeksi. ”Finanssiala on Suomessa hoitanut vastuullisesti ja kustannustehokkaasti Talletussuojarahastoa 16 vuoden ajan ja kartuttanut kansainvälisesti merkittävän rahaston kotimaisten tallettajien turvaksi.”

Kaupin mukaan kriisinratkaisulakipaketilla on turvattava, että kerätyt talletussuojavarat eivät valu tulevaisuudessa mahdollisen eurooppalaisen yhteisvastuun piiriin. ”Suomen finanssiala kannattaa talletussuojan yhtenäistämistä euroalueella, mutta ei yhteisvastuuta lisäävää yhteiseurooppalaista talletussuojarahastoa.”