FK:n Kauppi tyrmää pankkien raippaveron

​Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi luonnehtii valtiovarainministeriön esittämää mallia kansallisesta pankkiverosta ”raippaveroksi”. Valtiovarainministeriö on laittanut tänään lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esityksestä laiksi väliaikaisesta talletuspankeilta kerättävästä pankkiverosta, jonka tuotto suoritettaisiin valtiolle.

”Suomalainen finanssiala on hoitanut asiansa hyvin ja vastuullisesti. Nyt vaikuttaa siltä, että valtiovarainministeriö haluaa rangaista suomalaisia pankkeja euroaluetta vaivaavasta kriisistä, vaikka suomalaiset toimijat eivät ole vastuussa muualla Euroopassa jylläävästä pankkikriisistä”, Kauppi korostaa.

Kaupin mukaan pankkiveron maksajaksi joutuvat lopulta asiakkaat. ”Pankkien kustannusten nousu näkyisi todennäköisesti aiempaa suurempina lainojen korkomarginaaleina ja korkeampina asiakasmaksuina. Näihin kohdistuu jo muutenkin merkittäviä korotuspaineita vireillä olevien sääntelyuudistusten ja pankkien oman varainhankinnan kallistumisen vuoksi.”

Kauppi muistuttaa, että Suomessa pankit tukevat tälläkin hetkellä talouden kasvua ja työllisyyttä. ”Finanssiala on pitämässä taloutemme pyöriä liikkeellä: luotonanto yrityksille ja kotitalouksille on jatkanut selvää kasvuaan samalla, kun euroalueella luottokanta on kokonaisuudessaan jopa supistumassa. Lisäksi lainarahoitus on Suomessa sekä kotitalouksille että yrityksille halvempaa kuin muissa euroalueen maissa keskimäärin”, Kauppi kertoo.

Suomalainen finanssiala on merkittävä veronmaksaja ja työllistäjä. ”Finanssiala maksoi veroja viime vuonna yhteensä yli 1,2 miljardia euroa. Rahoitus- ja vakuutustoiminta maksoi 16 prosenttia yhteisöveroista. Finanssiala työllistää Suomessa lähes yhtä paljon kuin metsäteollisuus”, Kauppi sanoo.

”Suomalainen finanssiala olisi valmis hyväksymään väliaikaisen pankkiveron, mikäli sen tuotto rahastoitaisiin mahdollisten pahojen päivien varalle. Tällöin kyseessä olisi vakausmaksu, jolla ennakoitaisiin tulossa olevaa EU:n kriisinhallintadirektiivin mukaista kansallista rahoitusjärjestelmää. Esitetyn kaltaista yhtä toimialaa perusteettomasti kurittavaa raippaveroa me emme halua”, Kauppi painottaa.

Lisätiedot
toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi
viestintäjohtaja Tuomo Yli-Huttula, puh. 020 793 4270

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat