EU

FK:n Kauppi: Urpilainen oikeilla linjoilla pankkiunionin rakentamisessa

EU:ssa väännetään parhaillaan kättä pankkikriisien hoitoa varten perustettavasta yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. EU-komissio haluaa itselleen ylimmän vallan päättää siitä, mitä kriisipankeille tehdään ja miten kriisinratkaisuun kerättävät varat käytettäisiin. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen totesi perjantaina EU-valtiovarainministereiden kokouksessa Vilnassa, että Suomi ajaa kriisien ratkaisuun vahvaa ja itsenäistä yhteiseurooppalaista toimielintä.

​”Tuemme valtiovarainministeri Urpilaisen linjausta, ettei komissio ole sopiva kriisinratkaisumekanismin ylimmäksi päätöksentekoelimeksi. Finanssiala pitää ehdottoman tärkeänä, että sekä kriisitoimista päättävät että toimien valvonnasta vastaavat tahot ovat täysin itsenäisiä, ammattitaitoisia ja toiminnassaan ehdottoman tasapuolisia. Komissio ei ole oikea toimielin kriisinratkaisussa myöskään siitä syystä, etteivät kaikki EU-jäsenmaat ole liittymässä pankkiunioniin”, Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi kertoo.

Kauppi yhtyy ministeri Urpilaisen näkemykseen, että omistajan- ja velkojanvastuut ovat keskeisessä roolissa kriisinratkaisutoimien rahoittamisessa. Urpilaisen mukaan tarvitaan jonkinlaista alan toimijoiden kesken kerättyä rahastoa, mutta nyt on erilaisia näkemyksiä siitä, riittävätkö kansalliset rahastot vai perustetaanko yksi yhteinen eurooppalainen rahasto.

FK ei kannata yhteisen kriisinratkaisurahaston perustamista, koska se merkitsisi hyvin pitkälle menevää yhteisvastuuta mekanismiin kuuluvien rahoituslaitosten ja viime kädessä niiden asiakkaiden välillä. ”Kansallisten kriisinratkaisurahastojen verkoston avulla yhteisvastuu voitaisiin rajata niihin maihin, joissa rahoituslaitos toimii”, Kauppi korostaa.

”Pankkien kunnossa on tällä hetkellä Euroopassa suuria eroja. Kaikkien pankkiunionimaiden pankkijärjestelmät samoin kuin yksittäiset pankit on saatettava terveelle pohjalle ennen kuin yhteinen kriisinratkaisumekanismi otetaan käyttöön. Pidämme ehdottoman tärkeänä, että hyvin asiansa hoitaneet pankit, kuten pohjoismaiset pankit, eivät joudu kriisipankkien pelastajiksi”, Piia-Noora Kauppi toteaa.

Eurooppalaisten pankkien yhteinen etujärjestö, The European Banking Federation (EBF), otti viime perjantaina kantaa EU:n pankkiunionin rakentamiseen. EBF kannattaa pankkiunionia, mutta samalla järjestön mukaan on huolehdittava, ettei kiristynyt sääntely estä pankkien mahdollisuuksia lainoittaa taloutta.

EBF:n kannanotto: Banks reiterate support to Banking Union

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat