EU

FK:n Kauppi: Veroaktivistit vaarantavat talouskasvun

EU-komission tuorein direktiiviehdotus rahoitusmarkkinaverosta voisi toteutuessaan ulottaa veron kielteiset vaikutukset myös niihin maihin, jotka ovat viisaasti päättäneet jättäytyä veron ulkopuolelle.

​Ehdotetun kaltainen rahoitusmarkkinavero eli finanssitransaktiovero koskisi rahoitusinstrumenteilla käytäviä kauppoja, joissa ainakin toinen osapuoli on kotoisin veron käyttöön ottavasta maasta tai toimii siellä. Lisäksi suuri osa kyseisissä maissa liikkeelle lasketuista arvopapereista ja muista rahoitusinstrumenteista uhkaisi jäädä veron piiriin, vaikka kauppaa käytäisiin veroalueen ulkopuolella ja sen ulkopuolisten toimijoiden kesken. Näissä tapauksissa voisi myös syntyä vaikeita verovelvollisuutta ja veron suorittamista koskevia tulkintaongelmia.

”Tällainen ehdotus heikentää euroalueen talouskasvun edellytyksiä vaikeina aikoina. Nyt kaivattaisiin ennen kaikkea työllisyyttä ja kasvua tukevia toimia, ei yhteismarkkinoita romuttavia ehdotuksia. Yhdentoista maan käyttöönottama rahoitusmarkkinavero loisi keinotekoisia kaupankäynnin rajoja euroalueen sisälle. Koko rahoitusmarkkinaverohankkeen pitäisi ehdottomasti pysähtyä tähän”, vaatii Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi. Kauppi muistuttaa, että vero iskisi suomalaisiin palkansaajiin, eläkeläisiin ja yrittäjiin. ”Suomalaisilla työeläkeyhtiöillä, muilla finanssialan toimijoilla sekä finanssialan asiakkailla on hallussaan paljon arvopapereita niistä maista, jotka aikovat ottaa veron käyttöön. Mikä oikeus veroaktivisteilla on heikentää kasvua ja työllisyyttä myös Suomessa? Veroa on markkinoitu harhaanjohtavasti keinottelun suitsijana. Kyse on komission pitkään haaveilemasta verosta, jonka tuotosta osa uppoaisi unionin kassaan”, Kauppi sanoo. Rahoitusmarkkinaveroa on ottamassa käyttöön näillä näkymin 11 euromaata Saksan ja Ranskan johdolla. Muut veron käyttöön ottoa suunnittelevat maat ovat Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Portugali, Viro, Slovenia ja Slovakia. Suomen hallituksen viime syksynä tekemä päätös jättäytyä rahoitusmarkkinaveron ulkopuolelle oli Kaupin mielestä viisas ja kansallisen edun huomioon ottava teko. Kauppi on kuitenkin huolissaan komission tuoreesta esityksestä, sillä toteutuessaan se vaarantaisi Euroopan yhteismarkkinoiden toiminnan ja voisi pakottaa suomalaiset tahtomattaan veron maksajiksi.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat