FK:n Kauppi: Yhteisvastuulle asetettava selkeät rajat pankkiunionissa

EU:n valtiovarainministerit hyväksyivät tiistaina asetuksen yhteisestä pankkivalvonnasta. Yhteisen pankkivalvonnan perustaminen euroalueelle on ensimmäinen askel kohti pankkiunionia.

​Finanssialan Keskusliitto (FK) kannattaa euroalueen yhteistä pankkivalvontaa mutta pitää pankkiunioniin sisältyviä yhteisvastuuelementtejä erittäin ongelmallisina. FK:n tavoitteena on kaikkien euroalueen luottolaitosten yhdenmukainen valvonta ja kohtelu kriisitilanteissa, mahdollisimman yhtenäisen sääntökirjan luominen sekä yhteisvastuuelementtien käytön minimoiminen.

”Asetus muuttaa merkittävästi suomalaisten luottolaitosten valvonta- ja toimintaympäristöä, koska kolme suurinta toimijaa, OP-Pohjola, Nordea Pankki Suomi ja Danske Bankin Suomen tytäryhtiö, siirtyvät Euroopan keskuspankin suoran valvonnan piiriin”, FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi kertoo.

Kauppi pitää tärkeänä, että pankkivalvontaa koskeva päätöksenteko on EKP:ssa mahdollisimman läpinäkyvää. ”Valvottavilla on oltava riittävät muutoksenhakumahdollisuudet EKP:n ja kansallisten valvojien päätöksistä. Pankkiunioni ei saa myöskään kasvattaa valvottavilta perittäviä valvontamaksuja.”

Seuraava vaihe pankkiunionin rakentamisessa on yhteisestä kriisinratkaisumekanismista sopiminen.

”Kannatamme yhteisen kriisinratkaisumekanismin perustamista, koska on tärkeää, että kaikkia pankkeja kohdellaan ongelmatilanteissa samalla tavoin. Mekanismin on työskenneltävä läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa niin, ettei pankeille synny päällekkäistä tiedontoimittamisvelvoitetta tai muuta vastaavaa rasitetta”, Kauppi painottaa.

”Vastustamme yhden yhteisen kriisirahaston perustamista, koska se merkitsisi yhteisvastuun voimakasta kasvattamista. Parempi ratkaisu olisi luoda kansallisten kriisirahastojen verkosto. Kansalliset rahastot osallistuisivat kriisinhoitoon, mikäli kyseessä on niiden jäsenpankki”, Kauppi toteaa.

Kaupin mukaan pankkiunioniin kuuluvien maiden pankkijärjestelmät on saatettava terveelle pohjalle ennen kuin yhteisvastuuelementit voidaan ottaa käyttöön. Hän muistuttaa, että pankkien pääomittaminen ja

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat