Fredrik Reinfeldt: Vakuutusyhtiöt ja poliisi yhteistyöhön rikostorjunnassa

Fredrik Reinfeldt toivoo yksityisen sektorin lyövän kättä viranomaisten kanssa rikosten selvittämiseksi.

Ruotsin turvallisuuskomitean puheenjohtaja, entinen pääministeri Fredrik Reinfeldt, peräänkuuluttaa yksityisen sektorin ja viranomaisten yhteistyötä rikostorjunnassa. Ruotsin vakuutusalan aloitteesta perustetun turvallisuuskomitean tehtävänä oli löytää ratkaisuja arkipäivän rikollisuuteen, kansainvälisten rikosliigojen torjuntaan sekä verkossa tapahtuvan petosrikollisuuden tutkintaan.

​”Vakuutussektorilla on valtava määrä tietoa petoksista ja muista rikoksista. Poliisille rikoksista ilmoitetaan vain osa, ja esimerkiksi vakuutusyhtiöiden tekemiä ilmoituksia poliisi tutkii vain rajallisen määrän”, Reinfeldt harmittelee. ”Poliisin ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä pitäisi tiivistää huomattavasti petostorjunnassa.”

Reinfeldtin mukaan Ruotsissa poliisi ja oikeusjärjestelmä keskittyvät sellaisiin rikoksiin, joista määrättävä rangaistuskin on suuri. Reinfeldtin johtama turvallisuuskomitea on selvittänyt, miten yhteiskunnalliset toimijat, mukaan lukien liike-elämä, saataisiin mukaan ehkäisemään rikollisuutta.

Suomessa rikosten selvittämisaste on selkeästi korkeampi kuin Ruotsissa. Viime vuonna vajaat 40 prosenttia omaisuusrikoksista saatiin selvitettyä. Ruotsissa luku on merkittävästi alempi.

”Suomessa kansainvälisten rikollisliigojen torjunnassa on saatu hyviä tuloksia. Rajat ylittävä rikollisuus -projektissa viranomaiset, kuten poliisi, tulli ja rajavartiolaitos, sekä myös finanssiala toimivat tiiviissä yhteistyössä”, kertoo Finanssiala ry:n rikos- ja petostorjunnasta vastaava johtaja Risto Karhunen.

Reinfeldt pitää järkevänä ajatusta yhteistyöstä, johon viranomaisten lisäksi kutsuttaisiin yksityinen sektori, muun muassa vakuutusala.

”Vakuutussektorilla on rikollisliigojen toiminnasta runsaasti tietoa, joka ei kuitenkaan välttämättä koskaan tule poliisin tietoon.”

Reinfeldt ei innostu ajatuksesta poliisien määrän kasvattamisesta. Hänen mielestään olisi järkevämpää puuttua rikollisuuden juurisyihin, kuten sosiaaliseen eriarvoisuuteen.

”Niin sanotuissa elämänlaaturikoksissa rangaistukset ovat pieniä, eikä poliisien määrällä ole suurta merkitystä. Enemmän pitäisi kiinnittää huomiota muihin sosiaalisiin tekijöihin.”