Hae kansainvälinen yritystunnus ennen kuin on liian myöhäistä

Kaikkien eurooppalaisten yritysten on raportoitava johdannaiskauppansa helmikuun 12. päivästä lähtien. Raportit on lähetettävä erityisiin kauppatietorekistereihin ja yrityksen on tunnistauduttava erityisellä kansainvälisellä yhteisötunnuksella. Tunnuksen saa viimein haettua myös Suomesta, joten on toimittava nopeasti ja haettava tunnus omalle yritykselle.

Kansainvälistä yhteisötunnusta kutsutaan LEI-tunnukseksi (sanoista legal entity identifier). Kyseessä on tunnus, jonka voidaan ajatella vastaavan kotimaista y-tunnusta, mutta jolla voidaan tunnistaa yrityksiä kansainvälisesti. Tunnuksen tarvitsevat ensi vaiheessa kaikki johdannaisia käyttävät yritykset. Johdannaisraportointi ei koske vain finanssialan yrityksiä, sillä moni yritys suojaa esimerkiksi lainojaan korkovaihtelulta johdannaisella, joka on raportoitava. LEI-tunnusta tarvitaan, kun jokaisesta johdannaiskaupasta toimitetaan raportti erityisiin kauppatietovarastoihin finanssivalvojien nähtäville. Muita tunnuksia ei voi käyttää raportointiin, eikä yrityksellä voi olla kuin yksi LEI-tunnus. Tällä varmistetaan raportoinnin luotettavuus. ”LEI-tunnuksen käyttö yleistyy Euroopassa tulevaisuudessa. Uusista käyttötarkoituksista keskustellaan jatkuvasti. Esimerkiksi sijoitusrahastot raportoitaneen jatkossa LEI-tunnuksella. Myös Euroopan pankkivalvontaviranomaiselle tehtävä raportointi hoidettaisiin LEI-tunnusta käyttäen. Pitkällä aikavälillä LEI-tunnuksen toivotaan helpottavan kansainvälistä kauppaa kaikilla aloilla”, luotaa Finanssialan Keskusliiton lakimies Elina Kirvelä.

Mistä tunnuksen saa?

Kansainvälistä LEI-tunnusta on voinut tähän asti hakea ulkomaisilta tunnuksenjakelijoilta, kuten saksalaiselta WM Datenserviceltä ja yhdysvaltalaiselta CICI Utilityltä. Nyt myös kotimainen Patentti- ja rekisterihallitus on aloittamassa tunnusten jakelun helmikuun alussa. Tunnushakemus PRH:lle kannattaa jättää mahdollisimman pian, jotta tunnuksen saa ennen raportointipakon alkamista. Suomalaiset yritykset käyttävät johdannaisia suojautuakseen valuuttakurssien, korkotason ja raaka-aineiden hintojen vaihtelulta. Tällaisia yrityksiä on Suomessa arviolta reilut 10 000. Merkittävä osa on pieniä ja keskisuuria tavallisia yrityksiä. Kaikki tällaiset kaupat on raportoitava, joten nämä yritykset tarvitsevat myös kansainvälisen LEI-tunnuksen.